Topbanner

Om os

Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision 
 
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark.
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab.
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres.
 
Om Hærhjemmeværnet
Hærhjemmeværnet er opdelt i to Landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i: 
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • Infanteri
Om kompagniet
Hjemmeværnskompagni AROS er et nyt kompagni, som udspringer af Stabskompagni Østjylland. Stabskompagniet blev 1. september 2016 opdelt i to kompagnier: et stabskompagni og et områdekompagni. Kompagni AROS har overtaget lokalerne Grimhøjvej 1, mens Stabskompagni Østjylland er flyttet til Distrikt Østjylland på Holmstrupgårdsvej.
Baggrunden for opdeling er bl.a. nye opgaver for Stabskompagni Østjylland, og at kompagniet var blevet for stort med for mange forskelligartede opgaver.

Hjemmeværnskompagni AROS er til dels under opbygning. Kompagniet har en kommandodeling, infanterideling og bevogtningsdeling. Store dele af kompagniet er godt på vej igen, men dele har behov for genopbygning og at finde sit nye ståsted. Til dette har vi behov for at fylde de sidste funktioner.

Vi kan tilbyde stillinger i et operativt miljø, men også i et godt uddannelsesmiljø, idet kompagniet fortsat er en del af uddannelseselementerne og støtter Distrikt Østjylland bl.a. som hjælp til Stabskompagni Østjylland.
Vi har en uformel omgangstone med engagerede medlemmer. Vi lægger vægt på professionalisme - vi gør, hvad vi siger og siger, hvad vi gør.


Grundopstillingen for Kompagni AROS ser ud som et områdekompagni:
  

Kommandodeling

 

 


Den vigtigste deling i kompagniet. Opgaverne er bl.a. føring, signaltjeneste, forsyningstjeneste, forplejningstjeneste og anden støtte til resten af kompagniet og distriktet.
Denne gruppe har både nye og erfarne, som kan hjælpe de øvrige delinger.
Aktivitetsniveau er afhængigt af personel og grupper.
30-60+ timer om året.


 Bevogtningsdeling  

 

 

 

  

 

Opgaverne for delingen er primært bevogtning, overvågning og kampopgaver. Herudover skal de som alle andre indgå i katastrofeberedskabet.

Nogle fra denne deling deltager i beredskabstyrken, som kræver ekstra uddannelse ifht. skarpe indsættelser.

De to delinger består af grupper med forskelligt erfarings– og aktivitetsniveau:

1. BEVDEL består af en yngre gruppe samt to erfarne grupper. Grupperne er for de, som gerne vil være aktive i det "grønne" og have fokus på militære færdigheder.
30-100+ timer om året
2. BEVDEL har stor erfaring som dog er knap så aktive.
24+ timer om året.
 
​Infanterideling


​Opgaverne er primært bevogtning, angreb, forsvar og lignende kampopgaver i land og by. Herudover indgår de i katastrofeberedskabet, ligesom personel herfra er en del af beredskabsstyrken, som kræver ekstra uddannelselse ifht. skarpe indsættelser.
For at være i denne deling kræves højt aktivitets niveau og god fysik.
Du skal have gyldig førstehjælp og kontrolskydning og gennemføre årlig træningstilstandsprøve - for førere skal den bestås.
Som ny i delingen skal de gennemføre træningstilstandsprøven samt en opgave omkring militære færdigheder. Du forventes at deltage i min. 150 timer årligt ved aktiviteter i kompagniet og med delingen - herudover kommer egen funktionsuddannelse.
150+ timer om året med delingen.
 


 

 

 

 


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224