Topbanner

Nyhed

Challenge Denmark

​Kære Soldater i HVKBIL.
 

Det er en stolt og ydmyg chef, som skriver disse ord.

28-06-2015
Kære Soldater i HVKBIL.

Det er en stolt og ydmyg chef, som skriver disse ord.

Vi er netop kommet ovenpå igen efter weekendens store udfordring – Challenge Denmark – som startede i Herning og sluttede med hele balladen i Billund. I har vist, at der i HVKBIL er det stof, som gør os til Danmarks bedste kompagni – I stiller op når det gælder og selvom det er hårdt så piber I ikke, men møder alle omkring jer med et smil – det kære soldater er en rigtigt god menneskelig egenskab at have.

Både PODEL, som håndterede det sikkerhedsmæssige på rutens vanskelige trafikale knudepunkter, over BEVDEL, som stillede folk til logistiske opgaver og hvervning og til KDODEL, som styrede radio og logistik er der fra fredag eftermiddag arbejdet meget hårdt og fokuseret – uden denne kæmpe indsats var vi ikke kommet igennem opgaven med succes.

Vi er en del, som har arbejdet på denne opgave igennem de sidste måneder, og i den forbindelse skylder vi alle en stor tak til Flemming Thorø, som har konkretiseret opgaven og gjort den operationel, således at den var løsbar. Jeg har slet ikke tal på hvor mange timer vi i HVKBIL har brugt på dette arrangement, men det er mange.

Også en stor tak til vores kolleger i andre HVK, men især POHVK Vejle, som, som altid, stillede folk til rådighed – vi er meget glade og tilfredse med jeres alles indsats.

Jeg selv brugte dagen i en bil kørende mellem posterne, sammen med NK samt Distriktschefen eller vore kontaktofficer. Det var en kæmpe fornøjelse at komme rundt til så mange glade og smilende mennesker, selvom jeg godt fornemmede, at vi nogen gange forstyrrede jeres opgaveløsning J  Det var rigtigt skønt, at opleve hvordan HVKBIL arbejder sammen som ét KMP med ét fælles mål, nemlig at løse vores stillede opgave.

Uanset hvor jeg har haft ørene på vandrørene siden start, har jeg ikke hørt andet end stor anerkendelse for vores indsats – vi havde en plan og vi gennemførte den med bravour. Dette er vores alles ammens fortjeneste.

Jeg har tidligere skrevet at ”vi er de bedste – vi vil de bedste” – dette er nu endegyldigt bevist.

 

Tak, og god sommer til jer alle.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224