Topbanner

Indtast en titel

Kompagni Billund
 
Hjemmeværnskompagni Billund, dækker geografisk Billund Kommune, og er et såkaldt "Områdekompagni". Vi løser Hjemmeværnets kerneopgaver, som er, bevogtning og støtte til det Totalforsvaret og det øvrige samfund, hvor Politiet er en vigtigt arbejdsgiver. Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker. Organisation Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse. Som medlem er man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 33. Kompagniet har 3 delinger.
 
Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224