Topbanner

Kontakt Hjemmeværnskompagni Eshøj

Har du spørgsmål omkring medlemsskab af hjemmeværnet,
eller omkring det lokale hjemmeværns opgaver til støtte for samfundet? 
RekrutteringsofficerHeidi K. Lodahl
Tlf.: 72 44 00 66
E-mail: hvkesh-rof@hjv.dk
 
Kompagnilokale:
Havkærvej 83, 1.th
8381 Tilst

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224