Topbanner

Hjemmeværnskompagni Favrskov

Hærhjemmeværnet i Favrskov
 
Hærhjemmeværnskompagni Favrskov dækker hele Favrskov kommune. Vi har vores base i Hadsten.
Vi kan kendes på engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
Vi løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige forsvar og det civile samfund. 
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, aktivitetsniveau, alder, og krav til fysisk udfoldelse.
Det koster ikke noget at blive medlem, og det er ikke nødvendigt at have en militær baggrund. Det vigtigste er en positiv indstilling til forsvaret og viljen til at gøre en indsats. Hjemmeværnet sikrer gennem uddannelse, at de pålagte opgaver kan løses.  
 
Vil du høre mere om det lokale hjemmeværn i Favrskov, så send os en mail hvkfrs-info@hjv.dk
 

Du kan også finde os på Facebook

 

 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224