Topbanner

Nyhed

Forsvarets dag på Kronborg

Hjemmeværnskompagni Gribskov deltog ved 40 Forsvarets dag på Kronborg lørdag d. 16. september 2017, hvor 150 Soldater og veteraner var samlet, for at hylde dem der gør en indsats og dem der har givet det ypperste.

17-09-2017

Hjemmeværnskompagni Gribskov var på Kronborg til 40. Forsvarets Dag på Kronborg med parade igennem byen.

 

Max Jensen holder Hjemmeværnskompagni Gribskovs fane højt igennem Helsingør by. Han er 1 af de 9 soldater fra Hjemmeværnskompagni Gribskov som i dag var i Helsingør for at fejre Forsvarets Dag. Det hele startede på Aksel Torv med musik fra Kvindelige Mariners Musikkorps. Herfra gik paraden igennem byen og til Kronborg med repræsentanter fra hele Nordsjællands Hjemmeværn og soldaterforeninger fra hele landet. Her bør særlig nævnes gæsterne fra Haderslev som heldigvis var ankommet allerede dagen før så de var friske til paraden, talerne, musikken og sangene.Flagbastionens skilderhuse var i anledning af dagen besat af soldater fra HVK Gribskov og søsterkompagnier ved Distrikt Nordsjælland, hvor Regionchef Oberst Lennie Fredskov inspekserede vagten.

Solen skinnede og borgere og besøgende i Helsingør åbnede vinduer og stoppede op for at se soldaterne marchere igennem byen. Trafikken blev standset af Politihjemmeværnets soldater og paraden blev ført af Oberstløjtnant Jonasen.


Ved Pro Patria (For Fædrelandet) monumentet var der kransenedlæggelse. 1 for Forsvaret, 1 for Hjemmeværnet og 1 for den sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed. Efter afslutning af paraden var der taler i Dansesalen omkring status på Forsvaret, Hjemmeværnet, forsvarsviljen og frivillighed. Det var 4 emner som bandt de deltagende sammen hvad end baretten var blå, sort, grøn eller for længst indleveret, og fællesskabet blev vist endnu en gang da soldaterforeninger, aktivt personel og pårørende for 40. gang støttede op om Forsvarets Dag på Kronborg.CH HJV, General Major Jens Garly var den ene af dagens to hovedtalere.


Chefen for Hjemmeværnet, General Major Jens Garly, kunne endnu en gang se de mange frivillige træde frem (hvor andre viger tilbage), ikke blot som deltagende i paraden, men også i katemakkerne hvor Hjemmeværnets frivillige havde dækket op til frokost til de deltagende og ved Kronborg vagten som blandt andre Gribskov soldater bemandede imens der blev holdt taler og sunget ’Jeg elsker de grønne lunde’, ’Den danske sang er en ung blond pige’ og ’Hvor smiler fager den danske kyst’ i Dansesalen.


Max har tidligere båret fanen både til 5. maj arrangement i Gilleleje og Valdemars Dag i Helsingør og bevogtningsdelingen trænede eksercits forud for paraden så alt kunne se rigtig og godt ud. Max kalder det sjovt og udfordrende at deltage i den slags arrangementer, og fællesskabet er da heller ikke til at tage fejl af når samlet enhed går indtrådt med orkester forrest, våbenbærere, aktivt tjenestegørende og veteraner. Det er nok til at få folk til at stoppe op, åbne vinduerne og huske at march, parader og militære traditioner også er en del af Hjemmeværnet.
Fakta

Slesviske fodregiment har rødder tilbage til 2. Regiment, der havde garnision på Kronborg, før flytningen til Haderslev i 1925.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224