Topbanner

Velkommen til Hjemmeværnskompagni Hedensted

Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnets frivillige soldater er særlig uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.
 
Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spender lige fra bevogtning og trafikregulering, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver.
 
I de seneste år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret og NATO, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
 
Hjemmeværnskompagni Hedensted 
Dækker Hedensted kommune , er et såkaldt Områdekompagni.

Vi løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.

Vores særkende er
engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper indgår i en deling på ca. 30.
 
Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og at gøre en forskel.

kontakt:


Rekrutteringsofficer                                          
Peer N. Foged
e-mail: hvkhed-rof@hjv.dk 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224