Jubilæumsskrift

Forespørg
 
Issn/Isbn nr.:
 
Publikations nr.:
 
Forlag:
 
Udgiver:
HJVK 2712
Udgave:
 

Beskrivelse
Opregner personer ved Kompagniets start.
Opregner kompagniledelsen fra 1. okt 1962 - 1. oktober 1987
Opregner navne på Kompagniets pokaler


Supplerende oplysninger
Indeholder såvel avisartikler som beskrivelser af små episoder i Kompaniets historie.

Informationer

Kontakt OE HDMVJ
Oprindelige OE HHD HER
Synonym  
Oprindelse/
fabrikat
 
Anvendelse
 
Nationalitet Dansk
Årgang 1987
Emnekategori 410 Jubilæums og festskrifter
Forfatter Jens Vind
Antal 1
Udgået Nej

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224