Topbanner

Nyhed

​Der bliver arbejdet og drøftet

BM paa seminar i Hanstholm

15 befalingsmænd og 1 pige havde sat hinanden stævne i Hanstholm i weekenden 23. – 25. OKT

24-10-2015

Formålet med BM weekend er at uddanne befalingsmænd i ledelse, at have socialt samvær, for at lære hinanden bedre at kende, planlægge AKOS 2016, samt at få tastet uddannelser i hjv.dk.

 
Der blev arbejdet med AKOS, ud fra den plan som NK HVKHOL på forhånd havde lavet. De 3 delinger fik også koordineret på tværs af delingerne så samarbejde og helhedstænkende idéer, hele tiden var i fokus.
 
For at bliv bedre rustet til fremtiden i Hjemmeværnet, havde KC inviteret Chefen for Hjemmeværnsskolen, Oberst Jens Sund, til at komme. Obersten fortalte på sin vanlige humoristiske måde om bl.a.
Hvordan ser skole-CH på fremtidens opgaver i HJV?
Er HVS klar til at uddanne til disse opgaver?
Hvordan får vi HVS uddannelser gjort mere attraktive så flere vil på kursus?
Hvad syntes skole-CH vi skal/kan gøre for at det bliver mere attraktivt at være Hjemmeværnssoldat i Holstebro?
Kunne det tænkes HVS i en mere aktiv rolle i forbindelse de værnepligtige - jeg tænker HVS skal rejse ud og fortælle de værnepligtige om uddannelser og kompetence muligheder, hvis man er frivillig  
Hvad bliver der gjort for at HJV uddannelser kan bruges i det civile?
Bliver HJV.DK mere brugervenligt, på sigt?
Hvad der lige røre sig :-)
Det blev til et spændende 2 timers foredrag.
Resten af weekenden, blev bl.a.brugt på at taste i hjv.dk, bestille materiel og meget, meget andet.
 


 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224