Topbanner

Nyhed

Folkemøde 17, førstehjælp & skydning

3 forskellige emner, der ikke lige behøver at have noget med hinanden at gøre og så måske alligevel.

28-06-2017

 FOLKEMØDE 2017


For Hjemmeværnskompagni Hasle har det været en travl måned, den mest mandskabskrævende (750 timer på 4 dage) var helt klart Folkemødet, hvor kompaniet stod for adgangskontrollen til hele området omkring Beredskabsstyrelsens kaserne i Allinge.

En opgave der blev løst med stor ros fra politiet (Klik her)

Det var nogle lange dage, men uanset på hvilken tid af døgnet så mødte man en folk motiverede og glade Hjemmeværnssoldater. TAK TIL ALLE FOR INDSATSEN


Som noget nyt, var vores godkendte hunde indsat i løsning af opgaven.

 

FØRSTEHJÆLP & PISTOLSKYDNING


Det var lørdag og de tunge skyer lå over øvelsesterrænet, da en flok Hjemmeværnssoldater fra kompagniet mødte op for at gennemfører førstehjælp, der blev støttet godt op af elever fra Bornholms efterskole, der var smiket og spillede sårede fuguranter, det var en rigtig god læring, hvor der skulle ligges diverse forbindinger, yder physisk førstehjælp og gives hjerte lunge redning.

Da alle havde bestået deres førstehjælp var det tid for nogle timer med udfordrende og spændende pistolskydninger. Her kan man virkelig begynde at se fremskridt efter vi har øvet pistolskydning en del gange det sidste års tid.
Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224