Topbanner

Nyhed

Da Bornholm blev Alarmeret.

"Grundet den eskalerende situation fra BLÅ NATION aktiveres alle underafdelinger ved Det Bornholmske Hjemmeværn" - Med denne melding kunne øvelses begynde

29-05-2017
 
 Hovedopgaver: 
 • Formering af KMP Bornholm på OBJ ALFA
 • Forskydning til OBJ BRAVO
 • Opklaring mod GUL 1 + 2 (udgangsområder for kompagniet)
 • Opklaring mod nærkampslandsby
 • Angreb på nærkampslandsby
 • Befalingsudgivelse
 • Forskydning til OBJ CHARLIE
 • Sikring af BEVOBJ
 • Oprettelse og iværksættelse af BEV
 • Oprettelse og iværksættelse af OV-post Y + Z
 • Iværksættelse af OV Ydre ring
 • forsvar af OBJ CHARLIE
Kompagniet skulle formeres i Hasle, hvor alle mødte frem efter alarmering.
Ved ankomst blev alle registreret, fik udleveret materiel og derpå blev der gjort klar til kamp samt givet befaling af respektive fører.
Derefter blev kompagniet gjort klar til forskydning
Da MOTOV (Motoriseret overvågning) kom frem og havde fået det sidste materiel, blev de sendt afsted for at opklarer mod kompagniets udgangsområder
Efter klarmelding forskød kompagniet af befalet rute til GUL 1
MOTOV havde efter kamp sikret GUL 1 + 2 til KMP, den sidste planlægning af angrebet kunne koordineres ud fra MOTOV’s observationer.
PMV rykkede frem i stilling, imens at del anden deling (blå) rykkede i stilling afsiddet.
Derpå kunne angrebet påbegyndes af de 2 delinger, alt imens landsbyen blev oplyst fra de 2 PMV.
Stille og roligt kom enhederne ind i byen og den sidste fjende forsvandt, byen blev renset og sikret således en reorganisering kunne påbegyndes, imens KC blev kaldt ind til ny befaling.
Da KC kom tilbage, fik de 4 delingsfører befaling for næste opgave, som var forskydning og bevogtning af kystradar.
 
Opgaver:
 • BEV af kystradar
 • OV-poster Z – Y (X blev droppet)
Efter forskydning til udgangsområde, blev MOTOV sendt ind i området for at sikre dette.
Imens var der observeret et PTR ude ved kysten, hvorefter en gruppe med hunde blev sendt efter dem, støttet af Hjortø (Hjemmeværnsflotille 471)
MOTOV kaldte kompagniet ind på OBJ CHARLIE. Dog først efter de var støt på en af distriktets egne patruljer og et par demonstrationer.
Etablering af bevogtningen kom hurtigt på plads og man kunne påbegynde et længe ventet, men velfortjent hvil og forplejning
Det varede dog kun et par timer, hvorefter MOTOV blev sendt på opgave til det fjendtlige KSN samt havde iværksat OV uden for bevogtningen
Pludselig lød melding om en færdselsuheld foran en af OV-posterne, så måtte en lille håndfuld afsted for at yde førstehjælp og imens fortsatte bevogtningen af objektet, der også fik besøg af en flok demonstranter, der var utilfredse med vores tilstedeværelse.
Der skulle dog ikke gå mange timer inden så kom det ventede angreb, da der fra fly og fra MOTOV var observeret store styrker i området.
Angrebet blev indledt fra flere sider på samme tid og efter nogen tid trængte modstanderen ind på området.
Kort tid efter var der ENDEX (Øvelse slut)
 

Fakta

Alle UAFD afholder hvert år en fælles øvelse.

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224