Topbanner

Hjemmeværnskompagni Hasle's opbygning

 
 
KOMMANDODELINGEN (KDODEL)
 
Styrer og støtter resten af kompagniet, delings aktivitets niveau varierer fra højt til middel elt efter den enkeltes funktion
Personel har den obligatoriske uddannelse samt speciel uddannelse alt efter funktion.​
 
BEVOGTNINGSDELINGEN (BEVDEL)
 
Delingens kompetence er bevogtning, det er de uddannet til og det kan de, delingen er en del af kompagniets beredskab og skal kunne stille med kort varsel.​
 
 
 
MOTORISERET OVERVÅGNING (MOTOV)
 
Kompagniet har 3 grupper og en deltrop, disse enheders aktiviteter niveau er meget højt og der stilles krav til enkelmands fysik.
 
 
 
PATRULJEDELINGEN (PTR)
 
Patruljedelingen består pt. af  en deltrop samt en gruppe. disse enheder niveau er meget høj og der sættes store krav til deres fysiske og militærer færdigheder.
 
 
FRIVILLIG STAB & STABSDELINGEN (FRIV ST & STDEL)

​HISTORISK UDVALG (HISTORISK)

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224