Topbanner

Militær anstand

Hvad er militær anstand? Det er Emma Gad for soldater!

LEKSIKALT
Anstændighed (af anstand = værdighed, sømmelighed, korrekt optræden) er betegnelse for, hvad man vil være (offentligt) bekendt hhv. ikke bekendt. Hvad der er anstændigt modsat uanstændigt afgøres af konsensus i det miljø, hvor man færdes
Anstand kommer af anstændighed.

Hvis man ikke opfører sig anstændigt, kan man regne med gruppens foragt, hån og eventuelt ligefrem social udstødelse og/eller korporlig afstraffelse. De fleste mennesker føler sig umiddelbart flove i forbindelse med brud på anstændighedsnormen. Andre gør modigt oprør mod den, men må så evt. betale omkostningerne ved det.

Militær andstand – eller militær anstændighed – ja, det er så anstændighed i den militære ramme, og på mange måder bliver vores ramme vores værdier. Det er derfor, at det er vigtigt, at vi har fokus på vores værdier.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224