Topbanner

Om HVK Kastellet - Livjægerne

Vores værdier, vision og mission
​Om os - og vores værdigrundlag, vision og mission

Vores værdier er det, der kendetegne os - det vi står for og arbejder for. 

Vores værdigrundlag
Vi udgør en selvstændig og frivillig enhed i en militær organisation, hvor vi baserer vores virke for Forsvaret og samfundet på:
 • Faglig dygtighed
 • Ansvarlighed og engagement
 • Parathed og imødekommenhed
 • Fællesskab, kammeratskab og samarbejde
Læs mere om, hvad vi lægger i vores værdier - her​
 

Vores mission

 • Vi indgår i forsvaret af og bidrager til beskyttelse af Danmark.
 • Vi er en selvstændig enhed, som indgår i en levende og frivillige militær organisation indenfor hvilken, vi skal være i stand til troværdigt – selvstændigt eller sammen med andre enheder – at løse opgaver til støtte for det øvrige forsvar og samfundet.
 • Vi baserer vores frivillige virke for Forsvaret og samfundet på ansvarlighed, dygtighed og engagement.


Vores vision

 • Vi vil være anerkendt som et kompetent bevogtningskompagni, der kan og vil løse opgaver baseret på et højt militært fagligt niveau hos den enkelte soldat – og på dygtige og troværdige førere.
 • Vi vil være et robust kompagni, så vi kan honorere de opstillede krav og samtidig have overskud til både opgaveløsning og fællesskab.
 • Vores tilknytning til Kastellet skal være den fundamentet i vort virke, uden at det skal en begrænsende ramme. Tilknytningen rummer både, at vores kompagnilokale ligger i Kastellet, at en stor del at vores virke sker i Kastellet, at vi har opgaver at løse i Kastellet og at Kastellet er udpejet til vores primære objekt.
 • Det skal være udviklende ”at gå til soldat” hos os. Vi vil udfordres på vore militære faglighed, og vi skal løbende blive dygtigere på alle niveauer. Det skal være en god oplevelse for den enkelte soldat, at være en del af kompagniet og deltage i dets aktiviteter.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224