Topbanner

Hjemmeværnskompagni Kildebakke

Hjem​meværnskompagni Kildebakke, som har rødder tilbage i mod­stand­s­kam­pen under 2. verdenskrig, blev dannet i 2006 som resultatet af en lang række fu­sio­ner af lokale kom­pag­nier i Gladsaxe og Gentofte kom­mu­ner bl.a. 6204 Klam­pen­borg & 6217 Bernstorff som blev til 6214 Jægersborg, 6207 Gentofte & 6215 Øre­gaard som blev til 6222 Gentofte samt 6213 Gladsaxe Fort. Kompagniet dækker således fra Klam­pen­borg i nord til Hellerup i syd og fra Øresund i øst til Mørkhøj i vest. Hjemme­værns­kompagni Kildebakke indgår i Hjem­me­værnsdistrikt Københavns Vestegn som igen er en del af Totalfor­svars­region Sjælland.

Kompagniets rødder ses bl.a. i dag i kompagniets våbenskjold hvor faklen sym­bo­li­serer lyset efter den tyske besættelses "mørke" år, (faklen ses også i bla. Hjem­me­værnsdistrikt Københavns Vestegns mærke), hvor bag­grunds­far­ven blå og det rød/hvide bånd henviser til frihedsbevægelsen og hvor de 2 knive sym­boliserer en mindre kæmpende enhed.

Knap 300 frivillige mænd og kvinder er tilknyttet Hjemmeværnskompagni Kil­debakke.
Kompagniet har til huse på Gladsaxe Fort, Batterivej 54A, 2730 Herlev. 

Hjemmeværnskompagni Kildebakke har de seneste år bla. hjulpet politiet ved eftersøgning af personer og vig­tige spor, deltaget med bevogtningshold til COP15, dirigeret trafikken i forbindelse med ulykker og store ar­rangementer, deltaget ved bortsprængning af 2 højhuse i Rødovre, deltaget i Sneberedskab (med terrængående militære køretøjer) i lokalområdet, deltaget i træning af livgardens rekrutter, trænet forsvarets soldater, der skal udsendes samt stillet folk til international tjeneste. (Kosovo, Irak ). Senest har Hjemmeværnskompagni Kildebakke leverer specialuddannede chauffører til trans­port af VIP’er ifm. Danmarks nys overståede EU formandskab.

Ønsker du at blive medlem af Hjemmeværnskompagni Kildebakke eller vil du ”bare” høre mere om os, medlemskab af Hjemmeværnet generelt eller om Glad­saxe Fort er du velkommen til at kontakte Kompagnichef Allan Kjær på e-mail kc@hvk-kil.dk​

 
​​
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224