Topbanner

Nyhed

Fremtid gror af dyre minder


Kl. 04.20 om morgenen den 9. april 1940 meddeles det, at tyske tropper netop nu overskrider den dansk-tyske grænse.
Af. Arne Rasmussen

03-04-2015
Fremtid gror af dyre minder
Kl. 04.20 om morgenen den 9. april 1940 meddeles det, at tyske tropper netop nu overskrider den dansk-tyske grænse. Forinden har den danske hærs soldater fået udleveret skarp ammunition, forbindingspakker og personmærker under beordringen om generelt alarmberedskab efter efterretninger om tyske troppebevægelser. Den danske konge og regering beslutter dog i samråd hurtigt at indstille den danske modstand og kl.06.00 erklæres der våbenhvile.
Nazi-Tyskland havde invaderet Danmark. En invasion, der først ville ophøre igen den 5. maj 1945.
Det var dog ikke alle, der modtog erklæringen om våbenhvile kl.06.00, for telefonforbindelserne og fjernskriverne virkede ikke, hvorfor de sidste styrker først overgav sig kl.08.15 i Haderslev. Uvidende om den danske kapitulation fortsatte den danske hærs soldater i Sønderjylland heroisk modstanden, for skønt tyskerne besad et massivt overtag i udrustning og antal, så havde danskerne kampånden på sin side. Mens de tyske arkiver over faldne soldater blev destrueret, menes det at antallet har været noget nær 200 mand, mens det fra dansk side blev til 13 fra hæren.
Carl Henrik Vous, sergent i 16. bataljon ved Hokkerup, var en af disse tapre danskere, der betalte den højeste pris i kampen mod overmagten og aldrig kom tilbage i levende live. 25 år, født i Humble by, nyligt fastansat som fængselsbetjent ved Vridsløselille og med et forestående bryllup med sin forlovede trak han i uniformen og drog ud for at kæmpe for sit fædreland.
Ved Hokkerup fem kilometer fra grænsen begyndte sergent Vous og resten af delingen kl.04.00 at etablere en vejspærring bestående af en gammel bil, en græsslåmaskine og en rundsav. Kort tid efter etableringen kunne Carl Henrik Vous fra sin plads med 8 mm rekylgeværer og en 20 mm kanon se en endeløs række af motorcyklister, kampvogne og fodfolk, hvorpå en lang og voldsom kamp begyndte. De danske soldater kæmper med stort mod og formår at ødelægge 3 fjendtlige panservogne, en pansret mandskabsvogn og en panserværnskanon, men desværre bliver Hokkerup også sted for første danske tab under den tyske besættelse af Danmark. Fra en kampvogn skyder en tysk officer den danske sergent Vous i ryggen. Projektilet går gennem hans ene lunge, og han udånder senere i et hus på hjørnet af Sønderborg-Torsbøl vejen. Herfra stod de tilfangetagne danske soldater tavse med tårer i øjnene og blottede deres hoveder, som en sidste hilsen og farvel til deres faldne soldaterkammerat.
Øverstbefalende for den danske hær, general William Wain Prior, udsendte den 12. april 1940 nedenstående dagsbefaling til hærens befalingsmænd og menige.
Jeg udtaler herved overfor hærens afdelinger min dybeste tak og uforbeholdne anerkendelse af deres holdning og hele forhold under de sidste dages begivenheder. 
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor hærens rækker har svigtet sin pligt mod konge og fædreland. Enhver befaling er blevet efterkommet, i flere tilfælde med livet som indsats. 
Jeg føler mig overbevist om, at enhver dansk mand og kvinde vil forstå at vurdere den loyalitet, hvormed i på regeringens bud under vanskelige forhold har ydet modstand og derefter 'indstillet kampen, da dette blev krævet. I kan alle som en med oprejst pande se enhver i øjnene i bevidstheden om at have gjort jeres pligt. De ofre i blod, der er ydet, har ikke været forgæves. 
De har vist for alle, at den enkelte var rede til at ofre sig for sit land, og at afdelingerne har gjort deres pligt som gode, danske afdelinger. 
I mindet om disse danske soldater, hvem det blev forundt at ofre livet for konge og folk, vil vi sætte vor lid til en lysere fremtid.
I denne tid, hvor man mindes 75-året for tyskernes indtrængen, kan det være ligeledes stadig være værd at mindes de få, der tappert kæmpede mod overmagten og skrev sig ind i dansk historie, som sergent Vous fra Humble gjorde det. Husk derfor at komme til kransenedlæggelse på Humble kirkegård d. 9. april kl. 11.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224