Topbanner

Nyhed

​”Får vi overhoved denne vision på plads?”

Visionsweekend 7-9 april

Så kulminerede det hele!

12-04-2017


Ryes kaserne lagde i den forgangne weekend rammen omkring kompagniets visionsweekend. Der var vist ikke andre på kasernen ud over vagten, så vi var henvist til KFUM, Pizzeria og Rema1000, hvad angik forplejning.
HVKODR har valgt at bruge denne model til sin virsionsarbejde:

Fredag aften startede med at få styr på alle de undersøgelser, der var blevet lavet i fase 1 og 2. Ni forskellige områder er blevet belyst og enkelte områder med op til 4 spørgeskemaer/interviews. 
Så der skulle noget ”energi” til.
Arbejdet med bearbejd-ningen af de mange mængde data endte med en række konklusioner, så alle fik et godt udgangspunkt, inden man gik i gang med det vigtigste punkt – punkt 3 – ”Skabelse af en vision” (Inden for synsvidde, men uden for rækkevidde – dog uden at blive en utopi).
Der kom et hav af stikord, som blev kogt sammen.

Med alle disse stikord, skulle vi i små hold tænke på, hvordan det optimale HVKODR vil se ud i fremtiden – gerne tænkt i billeder, og så beskrevet så kort og præcis som muligt. 

Ved mange drøftelser mellem KV, 2 x Henrik, Susanne, Costas (via SfB) Bjarne og Jan lykkedes det til sidst at komme frem til 4 områder, som kunne dække alle ”billeder” godt ind og indfri mange af vores interessenters forventninger.

De 4 områder er; værdier, gode soldater, synlig og værdsat

 

Her følger lidt forklaring på de 4 områder. Værdier – disse baserer sig på fælles normer og kultursæt for hele kompagniet, og som delinger og BM-kredsen kan bygge ovenpå. Gode soldater – vi kan vores soldaterhåndværk også lidt ud over det grundlæggende. Synlig – vi bliver set i Odder by og omegn, pressen, samarbejdspartnere mv,, samt internt i KMP. Værdsat – dette er noget vi bliver på baggrund af de 3 andre områder, så gør vi dette arbejde godt, så skal ”roserne” og nye medlemmer gerne kom af sig selv.


Det sidste ord ”værdsat” blev drøftet en del i forhold til ordet ”troværdig”. Er det det samme? Der blev Googlet mv., men vi er ikke nået til enighed, så vi vil bede KMP om hjælp på hjv.dk og på Facebook inden for den næste uges tid, hvilket ord der skal bruges.

Udkastet til visionen er nu: Hjemmeværnskompagni Odder – gennem fælles værdier er vi gode soldater, der gør os synlige og værdsatte/troværdige.

Med denne sætning kan man til hver en tid stoppe op og spørge sig selv i mere eller mindre grad; ”gør jeg(/vi) det rigtige i forhold KMP vision” – handler jeg ud fra de aftalte værdier – bliver jeg en bedre soldat, med det jeg gør nu – er det synligt, det jeg gør – er mit arbejde værdsat/troværdigt.


Så var trin 3 på plads – det trak tænder ud. 
 
Trin 4 gik ud på at lave et ”formål” med visionen, således man ikke glemmer ”hvorfor” vi gør det.


Formålet med HVKODR vision er at:
• Sikre udvikling, vækst og fastholdelse
• Skabe fælles kultur for vores soldater.

I de næste fire trin (5-8) arbejder vi med, hvilke udviklingsområder vi alle mente, bedst kunne lede os hen i mod vores vision. Vi analyserede os fandt frem til fire områder/søjler, som bør kunne sikre os den optimale udvikling:
• Kultur/holdning
• Uddannelse
• Synlighed
• Styring og kommunikation.
Det videre arbejde for visionsgruppen er nu at beskrive alle de ”aktioner”, der skal iværksættes, for at vi udvikler os op imod visionen. Her kunne vi godt bruge noget ekstra hjælp – så hvis det er noget for dig så giv KC besked.
Hele denne udviklingsplan med bilag mv., skal fremlægges for vores konsulent Bjarne Møller i uge 22, hvorefter den gerne skulle være klar til at blive præsenteret for hele kompagniet den 11. juni, hvis dette er muligt, ellers sammen med ”åben hus med sommerafslutning”.

Bjarne og KC takkede derefter af for/med det gode resultat.

 

 Seneste nyheder

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224