Topbanner

Nyhed

Næstkommanderende juli kva. 2017

Næstkommanderende juli kvartal 2017

29-07-2017
Kære alle soldater i HVK RNN!
Ja, så bliver dette det sidste trykte Kvartalsnyt. Fremover får I informationerne elektronisk.
Vi er ved at finde den bedste måde at gøre det på, men det kræver også lidt af jer, for hvis KBM ikke har jeres rigtige mailadresser og øvrige oplysninger, så har vi problemer med at nå ud til jer med informationerne. Gør os derfor den tjeneste at kontakte KBM Hanne, hvis I skifter mailadresse eller telefonnummer.
Vi er nu halvvejs igennem 2017, og man må sige, at vi godt nok har givet den gas i første halvår. I har til dato lagt 4666 timer sammenlagt, hvilket er UDEN folkemødetimerne, så det kan man ikke være andet end tilfreds med.
Vi er godt med på uddannelsesfronten
DOG kunne vores restanttal på K-7 skydningerne godt være bedre. Vi har p.t. 21, som mangler at vise sig på skydebanen i 2017. I ved selv, hvem det er, MEN det er altså et krav, så kom nu med på en af aften-eller lørdagsskydningerne i andet halvår. VI skal have alle i mål.
Ligeledes er der ca. 25 af jer, som p.t. ikke har opfyldt 24 timer. Jeg ved, at der er et halvt år endnu, men flere har fortsat 0 timer. Så hvis I fortsat vil være med i Hjemmeværnet, ser vi jer gerne meget mere i andet halvår.
Aurora
Andet halvår af 2017 byder på endnu flere spændende aktiviteter.
Den 19 AUG har vi fortræning til AURORA, som er en øvelse i Sverige med ca. 20.000 soldater fra hele norden. DBH skal opstille en deling med undertegnede i spidsen som delingsfører. Delingen repræsenterer Danmark.
Dem, som skal med til AURORA, SKAL stille til fortræningen, idet det bliver her, vi uddanner os til de opgaver, som vi skal løse under øvelsen. Sven Arvidsen og jeg har været til recce møde i Karlskrona, så vi ved, hvad vi skal. Og det er ingen hemmelighed, at der bliver tryk på og med noget, som I aldrig har prøvet før. Vi skal indgå i et kompagni med to svenske delinger og en norsk deling.
AURORA er i perioden den 21-24 SEP med afgang torsdag den 21 om aftenen. Vi kommer hjem søndag den 24 ca. kl. 1000.
Indholdet af øvelsen bliver BSO med AKP; forskydning, angreb/rensning ved brug af ”kampbåde”, skarpskydning med alle våbentyper, og specielt program for hundeførere, hvor der bliver samtræning med de norske og svenske hundeførere, under skarpskydningen.
Vi mangler fortsat personel i de fleste funktioner. P.t. mangler vi 1 GF, geværskytter, og 1 FIK chauffør samt 2 forsyningshjælpere.
Tilmelding til KC eller undertegnede.
Er der styr på dit basis?
Den 29 AUG er der kompagniaften, hvor KP Mikkel Dahlmann kommer og giver instruktion i samling af basis med tips og råd. Så hvis du har et basis, der ikke passer dig eller sidder dårligt, eller vil du gerne blive klogere på dit basis, så er det her, du har muligheden for at blive klogere.
Ny uddannelse, du kan få indflydelse på
Den 6-8 OKT har jeg sagt ja til at HVK RNN sammen med det øvrige DBH bliver prøveenhed (Pilotprojekt) for et af Hjemmeværnsskolens nye enhedsuddannelser ”Kamp fra Stilling.”
Vi skal stille soldater og førere til denne uddannelse, som kommer til og foregå her på øen. Deltagerne bliver så de første i landet, som får denne nye uddannelse, som alle bevogtningssoldater i fremtiden alligevel skal igennem.
Hjemmeværnsskolen stiller sammen med DBH instruktører.
Det er aftalt med Hjemmeværnsskolen at størstedelen af uddannelsen bliver gennemført med skarpskydning, så derfor bliver dette vores skydelejr. Meld jer til allerede nu, så vi kan få jer uddannet i det nyeste. 
Tilmelding på mail: hvkrnn-nk@hjv.dk
DU kan ved at deltage være med til og forme og tilbagemelde på kurset, dvs. du har indflydelse på, hvordan kurset kommer til at køre fremover.
God sommer til dig og familien
Slutteligt vil jeg ønske jer og jeres familier en rigtig god sommerferie, med håb om at se endnu flere af jer efter sommerferien til en masse gode og spændende aktiviteter.
 
HUSK!  Hjemmeværnskompagni Rønne-Nexø viser vejen.
 
 
Følgende uddannelse tilbydes ved Det Bornholmske Hjemmeværn.
Tilmelding via NK Kompagni Anders Marcussen på mail: 311189@hjv.dk
12 AUG kl. 0900-1600   Omskoling til militære køretøjer FIK
19 AUG kl. 0900-1600   Omskoling til militære køretøjer FIK
24 AUG kl. 1830-2200                     KSN Signaløvelse (relevant for SIGGRP samt for DFér)
 
Jeres NK –
Anders Borgen Marcussen

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224