Topbanner

Nyhed

Hov, der mangler da en finger!?!

Nyt fra ROF

Den 1. april blev der afholdt et sminkørkursus, hvor Vagn Risager og jeg var instruktører.  Det udmundede i, at vi nu har et hold på seks aktive sminkører.

30-07-2017
Vi kan altid bruge flere sminkører, og efter planen kommer der et sminkørkursus igen til efteråret. Datoen er endnu ikke planlagt, men skulle der være flere i kompagniet, der kunne have interesse i sminkør faget, så kontakt mig. Jeg vil gerne lære fra , og vi har planer om at holde sminkøraftner ca. 1 gang pr. måned.
Opgaver som sminkør
På A-Øvelsen 2017 var der et enkelt førstehjælpsmoment, hvor der blev sminket diverse skader i forbindelse med et trafikuheld.
Den første store opgave vi fik, var til et besøg på kasernen den 18. maj, hvor alle børnehaver på Bornholm var blevet inviteret. Ca. 200 børn med pædagoger takkede Ja til invitationen. Der skulle nu laves mange sår klar, og det skulle være småskader som rifter, buler og blåmærker. Små børn = småskader.
Alle de mange skader til børnehavebesøget blev fremstillet en aften, hvor vi sminkører mødtes til nogle rigtig hyggelige timer.


 
Førstehjælpsdepot/Trailer
I løbet af juli måned bliver DBH`s førstehjælps depot flyttet til byg. 45, og der bliver sat lås på døren.
Jeg har valgt, at ville varetage pasningen af depotet, men HUSK det er ikke KMP RNN`s depot.
Førstehjælpstraileren er blevet ryddet for alt, hvad der var af medicin og der vil ligeledes ske en optælling i løbet af Juli måned. Det er meningen, at vi på sigt skal kunne tage traileren med på øvelser og andre arrangementer, som en udvidet førstehjælpstaske.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224