Topbanner

Hvem er vi

Noget af HVK ROB på Holmen
Opstillet på Holmen

HVK ROB løser primært opgaver for Hjemmeværnet og Totalforsvaret af ceremoniel og officiel karakter i Danmark, men har fx i det forgangne år også løst spændende opgaver i både England, Frankrig og Estland. Lignende opgaver er i vente.
Opgaverne herhjemme er lige så forskellige, som de er mange. Men fælles for løsningen af dem alle er, at kompagniet går til og løser opgaverne med seriøsitet og professionalisme. Et godt og konstruktivt samarbejde med Livgarden er med til at støtte op om dette. 

Grøn tjeneste
HVK ROB er også et bevogtningskompagni, der med lige så stort engagement også bidrager til og deltager i beredskabs- og forsvarsmæssige opgaver og øvelser som en del af Hjemmeværnet og Totalforsvaret i Danmark. 
HVK ROB støtter dermed op om at sikre en effektiv og koordineret indsats af samfundets samlede ressourcer i forbindelse med kriser, katastrofer eller større hændelser. Hensigten er at opretholde vitale samfundsfunktioner. 

Få en uddannelse der passer dig
Det overordnede fokus i kompagniet er rettet på fortsat udvikling af og dygtiggørelse i eksercits, musik og militære færdigheder blandt kompagniets medlemmer. 
Som medlem af Hjemmeværnet får du en grundlæggende militæruddannelse, der stort set svarer til den, som værnepligtige får i forsvaret. Er du tidligere værnepligtig, behøver du derfor ikke tage denne uddannelse. Dog skal du gennem en kort omskoling til Totalforsvaret. 
Efter den grundlæggende uddannelse er der rige muligheder for at videreuddanne dig og tilegne dig færdigheder og ledelsesredskaber, som du også vil kunne gøre brug af i dit civile virke. 

Vi søger dig, hvis du vil være en del af os
For at blive en del af Hjemmeværnskompagni Rosenborg - Eksercitskompagniet skal du have interesse for og lyst til at træne og dygtiggøre dig i eksercits og/eller have spillet et instrument før, så du har kendskab til noder, fx fra en bygarde, musikskole, musikkorps eller tilsvarende. Og så skal du være indstillet på at møde regelmæssigt op til vores træningsaftener. 
Vil du være med til at løse de mange spændende opgaver, som kompagniet står overfor, kræver vi således af dig, at du kan dine ting til punkt og prikke, og at du evner at handle og agere med militær anstand – gerne med et smil og lyst til socialt samvær og hygge også. 

Vi ser frem til at høre fra dig og til at byde dig velkommen i 
Hjemmeværnskompagni Rosenborg - Eksercitskompagniet.​​
​​
 

 Stemningsbillede

 
HVK ROB i Mindelunden
 

 Billedgalleri

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224