Topbanner

Om kompagniet

Om kompagniet

Hjemmeværnskompagni Sjælsø er et såkaldt "Områdekompagni".

Vi løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund. 

Vi var f.eks. med til at afvikle en del af de praktiske forhold omkring sikkerheden ved præsident Bush besøg i 2005.

Vi har været indsat ved COP 15, og vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer. Vi holder til i Høvelte, hvor vore rammer for uddannelse og øvelser er i absolut verdensklasse.
Vores særkende er højt engagement, fælles ansvar og solidt kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse. Kompagniet har en Kommandodeling og en bevogtningsdeling. 
Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 30. Kompagniet har 2 delinger som er beskrevet til højre.​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224