Topbanner

Hjemmeværnskompagni Skive

Hærhjemmeværnskompagni Skive
 
Kompagniet har lokaler på Skive kaserne og består af en kommandodeling, en Infanterideling samt en Bevogtningsdeling.

Kommandodelingens opgaver består i:
- Ledelse af kompagniet
- Uddannelsesplanlægning
- Varetagelse af administration 
- Varetagelse af den logistiske tjeneste

Infaneridelingens opgaver:
- Uddannelse indenfor Infanterisspecialet
     - Kamp fra stilling
     - Kampeksercits og formationer

Bevogtningsdelingens opgaver:
- Uddannelse indenfor Bevogtningsspecialet
     - Uddannelse indenfor Bevogtning

Alle delingerne gennemfører også løbende uddannelse indenfor Idræt, Førstehjælp samt skydeuddannelse mv.

Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.
 
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224