Topbanner

Nyhed

​Kristian Væver Thomsen (Tarm) får tildelt 40 års tegn af
1. viceborgmester Kristian Andersen (Tarm).

4. maj og jubilarer fejret på behørig vis.

Den 4. maj, om aftenen, blev Danmarks befrielse og kompagniets jubilarer fejret med tale af 1. viceborgmester Kristian Andersen.

09-05-2017

​Frivillighed var hovedtemaet i 1. viceborgmester Kristian Andersens tale til årets jubilarer. Han fortalte om hvor stor betydning det har for vores hverdag, at frivillige bidrager til løsning af vigtige samfundsmæssige udfordringer. Det gør ham tryg at vide, at "Hjemmeværnet stiller op" når der er brug for det. Slutteligt rettede han talen direkte til årets jubilarer, som han roste for den vedholdenhed og vilje til frivilligt arbejde, som de har vist gennem årene.

Det var Oberst Jørn M. Sørensen (Ringkøbing), som bød velkommen til arrangementet, og da både Obersten og 1. viceborgmesteren havde talt, blev det tid til at dekorere de fremmødte jubilarer.

Fra Hjemmeværnskompagni Skjern var mødt 50 års jubilar Kristian Væver Thomsen. Kristian modtog sammen med de øvrige jubilarer sin medalje med bifald fra de ca. 40 fremmødte.

Aftenen afsluttedes med socialt samvær, hvor der blev snakket og udvekslet minder under bespisningen, som var forestået af Hjemmeværnskompagni Ringkøbing denne aften.

Tegnsmodtagere i Hjemmeværnskompagni Skjern i 2017:

- Henriette Louise Laursen (10 år)
- Benny Meldgaard (20 år)
- Kjeld Petersen (25 år)
- Jonny Lindeberg (25 år)
- Ole Moritz Dransfeldt (25 år)
- Jens Grønbæk (25 år)
- Jørn Bæk Jensen (25 år)
- Thomas Flarup Hindberg (25 år)
- Per Martin Skousen (25 år)
- Niels Attermann Iversen (25 år)
- Erhardt Lauridsen (40 år)
- Jørgen Kjær (40 år)
- Louis Karlo Mathias Nielsen (40 år)
- Kristian Væver Thomsen (50 år)

Andre tegnsmodtagere havde fundet vejen til Ringkøbing i dagens anledning. Men de havde modtaget anerkendelsen ved en anden lejlighed. De sidste tegn udsendes eller udleveres direkte på den enkeltes adresse i løbet af året.

KOF Ernst Christensen

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224