Topbanner

Nyhed

Oberst Lennie Fredskov udnævner ny NK SSR Jørgen Ahm Petersen til premierløjtnant.
Oberst Lennie Fredskov udnævner ny næstkommanderende HVKSSR til premierløjtnant.​ Arkivfoto​

Oberst: I skal fastholde det høje niveau!

I den forgangne uge besøgte chefen for Landsdelsregion Øst, oberst Lennie Fredskov Hansen, Hjemmeværnets SSR-kompagni. Budskabet til enheden var klart: fasthold det høje niveau!

14-03-2017
Af Nikolaj Grøn, premierløjtnant, Ledende Informationsofficer

Specialrekognoscering (SR), finskyttekapacitet, kampsvømmeruddannelsen hos Frømandskorpset, internationale udsendelser og stabens virke– alt sammen til støtte for Forsvarets specialoperationsstyrker – var blot nogle af de erfaringer og kapaciteter, som chefen for Landsdelsregion Øst, oberst Lennie Fredskov Hansen, blev orienteret om under sit besøg hos SSR.
 
Oberst Lennie Fredskov udtaler i den forbindelse:  ”Jeg er imponeret over, at man kan nå så højt niveau i en frivillig styrke. SSR skal fastholde det høje niveau og blive ved med at træne og fokusere på SR.” 

Chefen for HVKSSR kaptajn Anders Givskud forestod sammen med nytiltrådte næstkommanderende premierløjtnant Jørgen Ahm Petersen og personel fra stab og patruljer, orienteringen af chefen for Landsdelsregion Øst, der besøgte enhedens domicil på Garderkasernen i Høvelte. Der blev i høj grad talt om Hjemmeværnets patruljetjeneste nationalt, regionalt og i det nordsjællandske, og mange emner blev vendt den pågældende aften.  

Kaptajn Anders Givskud udtaler efterfølgende: ”Det er virkelig postivt at opleve oberstens engagement og interesse for enheden, og den store opbakning til vores arbejde, også fremadrettet.”

Ny næstkommanderende ved SSR udnævnt
Tidligere på året udnævnte oberst Lennie Fredskov Hansen, den nye næstkommanderende for HVKSSR, Jørgen Ahm Petersen til premierløjtnat. Jørgen har i en årrække været operationsofficer i operationssektionen (S3) i staben, og har derigennem fået et indgående kendskab til enhedens kapaciteter og samvirke med Forsvarets specialoperationsstyrker, på blandt andet øvelse Night Hawk. Jørgen har en baggrund som kaptajn af reserven i Hæren, og har været udsendt i mellemøsten i flere omgange for Forsvaret. Den hidtidige næstkommanderende, premierløjtnant Aage Pinnerup, fortsætter som leder af Operationssektionen (S3) og tredjekommanderende.


FAKTA: Hvad er Hjemmeværnskompagni Særlig Støtte og Rekognoscering (SSR)? 
Kompagniet er Hjemmeværnets nationale specialstyrke, som bl.a. støtter Forsvarets specialoperationsstyrker med stabspersonel og patruljer til indhentning af informationer under vanskelige taktiske forhold. Enheden består af frivillige fra Hjemmeværnet, der er særligt udvalgt og uddannet. Både optagelsesforløbet og den videre uddannelse stiller store krav til den enkelte soldat. 


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224