Topbanner

Kontakt Hvk Storebælt

Hjemmeværns kompagni Storebælt.

HVK STOREBÆLT
Sylowsvej 8 4220 Korsør

Vi er tilstede den 1.ste tirsdag i måneden fra 1930- 2200  (undtaget juli  måned der holder vi sommerferie).

Vi er et aktivt kompagni der gennem uddannelse og træning/øvelser er en del af danmarks totalforsvar.Vi arbejder i et godt socialt miljø for at yde en indsats for danmarks forsvar, miljøindsats,førstehjælp samt samarbejde med politi, beredskab og kommunale myndigher. 

Skulle du få lyst til at høre mere, kan du henvende dig til nedenstående rekruteringsofficer, så vil han invitere dig til en
uforpligtende  orienterende samtale, hvor du kan høre mere om hjemmeværnet og om kompagniet.

Kompagnichef
Allan Egeriis
E-mail. a-egeriis@os.dk
Tlf.
40371074

Næstkommanderende
PT. Ingen
E-mail. 
Tlf.
 
Rekruteringsofficer.
Henrik Chistoffersen
E-mail. hc@christonik.dk
Tlf.
 27153357

Uddannelses Støtte Officer
Michael Hammer Hansen
Tlf. 22859402

Kommandobefalingsmand
Berit Kristensen.
Tlf. 28924503

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224