Topbanner

Nyhed

Online-kursus i Materielkending

Hjemmeværnsskolen udbyder nu i samarbejde med Hærens Efterretningstjeneste et nyt kursus i materielkending, der er åbent for alle i Hjemmeværnet såvel som hæren.

12-02-2016

Formålet med kurset er, at du skal:

Kunne redegøre for forskellige typer af panserede køretøjer

Kunne skelne mellem typer af bevæbning på panserede køretøjer

Kunne beskrive et pansret køretøj under anvendelse af de rigtige begreber og navne

Kunne udfærdige en pansermelding om et ukendt pansret køretøj  


Du kan tilmelde dig kurset på Forsvarets Elektroniske Skole (FELS) på hjv.dk

 

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224