Topbanner

Nyhed

Nye taktiske publikationer

Så er de taktiske værktøjer til gruppeførere og underafdelingschefer endelig på plads og kan bestilles her på hjv.dk.

11-01-2017

Bestil Publikationer​

Formålet med værktøjerne er at understøtte førerne i deres føringsvirksomhed under opgaveløsninger og uddannelse.

De nye taktiske værktøjer er delt op i to dele:
”Gruppeførerens huskebog” og ”Delingsførerens huskebog” beskriver de feltmæssige standarder og kampeksercitser for henholdsvis gruppen og delingen. Huskebøgerne er fremstillet i A6 størrelse og i NeverTear papir, så de passer i brystlommen på kampuniformen og er modstandsdygtige overfor vind og vejr. Huskebøgerne er opbyggede så de forklarer formålet med standarderne og kampeksercitserne og indeholder samtidig praktiske eksempler på kommandoer, huskeord og deres udførelse. Huskebøgerne er udarbejdede så de kan ”læses op” af under en f.eks. en kampeksercits, og de er derfor med vilje holdt på et minimum af sider.
”Gruppeførerens befalingsskabeloner”, ”Delingsførerens befalingsskabeloner” og "Underafdelingschefens befalingsskabeloner" er en række foldere i A5 størrelse der har til formål at støtte taktiske førere i deres udarbejdelse og udgivelse af befalinger. Skabelonerne er fremstillet så det typiske indhold i befalingen allerede er skrevet ned og de fleste af de taktiske delelementer er medtaget, så dette ikke skal huskes udenad. Der er udarbejdet befalingsskabeloner for March, Beredskabsområde, Kamp fra stilling og Bevogtning af militære installationer i fredstid. Herudover er der også blanke befalingsskabeloner, skabeloner til at modtage befalinger og slutteligt til at gennemføre taktiske overvejelser (OPTISIMU). Når delingsføreren skal modtage eller give en befaling finder han blot den tilhørende skabelon frem, udfylder de tomme felter og streger evt. ikke relevante punkter ud.
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224