Topbanner

Hjemmeværnskompagni Svaneke-Nexø

Tidens ledelsesprincipper sigter i stigende grad på menneskers evne for tilpasning og omstillingsparathed i et samfund hvori kravet til den enkeltes evner og forudsætninger er en vigtig del af fællesskabet.

Et medlemskab i hjemmeværnskompagni Svaneke-Nexø tilbyder muligheder for udvikling. Derfor kan kompagniet beskrives med 4 nøgleord.

Forbindelseslinje mellem nutid og fremtid
Vi er en respekteret, frivillig militær organisation, der yder hjælp til beskyttelsen af Danmark og som tilbyder attraktive vilkår for medlemmerne, og igennem mandskabets dygtighed og troværdighed, evner at tiltrække og fastholde personel på alle niveauer.
                                                                    foto 3.JPG
Ledelse med menneskeligt ansigt
Vores ledelse er baseret på åben og direkte dialog. Herigennem skabes engagement og vilje til at nå vores fælles mål. På alle niveauer er vores ledelse synlig, løsningsorienteret og involverende. Derfor giver lederen altid den enkelte mulighed for komme med egne initiativer og forslag. På den måde lærer vi af vores succeser og fejl. Samtidig har alle ret og pligt til at gennemføre efter-uddannelse, hvis opgaven eller funktion kræver det.
                                ​
En for alle, alle for en
Da kompagniet er en frivillig organisation, tager vi hensyn til den enkeltes muligheder og begrænsninger i forhold til den opgave, der skal udføres. For at sikre de bedste arbejdsbetingelser har vi altid indflydelse på de vilkår, som vi selv arbejder under. Vi tager altid medlemmers private forhold i betragtning, når vi fordeler opgaver mellem os. Alle skal nemlig føle sig godt tilpas med deres engagement i kompagniet - i forhold til familie, arbejdsplads og venner.
 
                                foto 2 (1).JPG
Respekt er vores styrke
I kompagniet arbejder vi på at være et godt eksempel for hinanden og det øvrige samfund. Vi er altid parate til at svare åbent på spørgsmål og tager os tid, hvis en kammerat har brug for hjælp. Tillid er en forudsætning for vores indsats
Vi respekterer og udviser tolerance over for andre mennesker, selvom de er forskellige i forhold til os selv. På den måde skaber vi et inspirerende og mangfoldigt arbejdsklima.
 ”Vi træder frem hvor andre viger, vi viser vejen frem”
 

 Nyheder fra Hjemmeværnskompagni Svaneke-Nexø

 
 

 Nyheder fra Det Bornholmske Hjemmeværn

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224