Topbanner

Kontakt Hjemmeværnskompagni THY

​​top01.jpg
​HVK THY | Hundborgvej 139 | 7700 Thisted
Mail.: Hvkthy@hjv.dk
  
​  
ingenprofil.jpg

KC
Claus Sjælland Immersen

  • Kompagnichef
  • Overordnet ansvar for kompagniet

​Mobil: 72 42 05 75
ingenprofil.jpg
​NK
John Peder Larsen
 
  • Næstkommanderende
  • Ansvar for kompagniets uddannelsesvirksomhed

Mobil: 23 82 35 11
ingenprofil.jpg KDODF
Anne Kathrine Kusk Augustinus 
  • Komandodelingsfører
  • Ansvar for Komandodelingen

Mobil: 40 14 76 21
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224