Topbanner

Nyhed

Chefskifte i Hjemmeværnskompagni Vestegnen

Torsdag den 13. oktober kl. 19 fik Hjemmeværnskompagni Vestegnen ny kompagnichef.

22-10-2016
​Det skete i forbindelse med en formel kommandooverdragelse, hvor distriktschef major Jan Gade fratog kommandoen fra Ole Stokholm Pedersen og efterfølgende overdrog kommandoen til Ronni Erichsen.

Kommandooverdragelsen skete i kompagniets lokaler i Skærbæk, under overværelse af 27 indbudte gæster. Her bød Kompagnichef Ole Stokholm velkommen og holdt en flot afskedstale.Ole kunne fortælle at han har været frivillig i Hjemmeværnet i 42 år, heraf de sidste næsten 25 år - som kaptajn. Ole er registreret med 27.300 timer som aktivt medlem. Det svarer til 14 årsværk på fuld tid.

Ole har været utrolig glad for sin tid som kompagnichef for Hjemmeværnskompagni Vestegnen. Det er et kompagni med mange udfordringer og han har oplevet en tjeneste, der har lært ham meget. Siden Ole i 2011 overtog kommandoen som kompagnichef, har han også haft den store glæde at skabe utrolig mange relationer. Ole karakteriserer kompagniet som en driftig og dynamisk enhed. Kompagniet støtter Forsvaret, Politiet og civile myndigheder med mange aktiviteter. Blandt andet øvelse Night Hawk og Åben Hede. Ole sagde stor tak til alle soldater i kompagniet for en stor indsats de forløbne år med ham ved roret. Ligeledes takkede han distriktet – særligt en stor tak til sekretariatet og depotet for altid god støtte.

Ole har en fortid i Forsvaret, hvor han blandt har været udsendt til Cypern og Bosnien i FN tjeneste. Ole fortsætter som menig i kompagniet og stiller sig gerne til rådighed, hvis der er nogen der har behov for nogle gode staldtips og et godt råd.

I MJ Jan Gades tale til Ole, fortalte Jan at han og distriktet har været rigtig glad for samarbejdet. Jan fremhævede at Ole nok var den ældste kompagnichef, men altid med på nytænkning og at følge med tiden. Ole var god til at se tingene i et større perspektiv og bidrog positivt til et godt samarbejde i distriktet. Ole har en meget professionel holdning til de ting han arbejder med og går ikke på kompromis med tingene. Det blev senest set til inspektionen, hvor kompagniet viste at de har styr på tingene. Ole har været meget stabil og som en samarbejdspartner man kan regne med. MJ Jan Gade ønskede Ole held og lykke i fremtiden og sluttede med at overrække commanders coin nr. 7 for god og tro tjeneste.Yderligere 5 personer holdt tale for Ole; Løjtnant Bjarne Jensen der er IT officer ved distriktet og IT befalingsmand i kompagniet, Løjtnant Karin Storbank der er Rekrutteringsofficer i kompagniet, Leif Andersen, der tidligere har været distriktets koordinerende skydelærer og nuværende signalmand i kompagniet og kaptajn Anders Sørensen der er distriktets sagsbehandler for kompagniet.
Som n​y kompagnichef for Hjemmeværnskompagni Vestegnen, tiltrådte Ronni Erichsen. Ronni har en baggrund som butikschef for et byggemarked og er forholdsvis ny i Hjemmeværnet. Ronni er derfor i gang med uddannelserne som kompagnichef. Ronni holdt sin tiltrædelsestale, hvor han rigtig flot meddelte at ”kompagniet skal ikke tilpasse sig mig, men jeg skal tilpasse mig kompagniet”. Ronni leder desuden efter devisen ”for at lede og behandle alle ens, skal alle ledes forskelligt”. Ronni har opbakning i kompagniet og Ole Stokholm vil stå på sidelinjen sammen med befalingsmandskorpset og medvirke til at Ronni kan få en god tid som kompagnichef til kompagniets bedste. Ronni takkede alle, for deres tiltro til hans evner.Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224