Topbanner

Hjemmeværnskompagni Vestegnen

​Arkiv foto: Øvelse i bjærgning af forulykket person.

Hjemmeværnskompagni Vestegnen uddanner bredt, så enheden altid er klar til at løfte og støtte i alle opgaver.
Kompagniet med de mange kontakter og den brede information til alle aktive og reserver.
Husk du kan altid kontakte Kompagniledelsen.

Hjemmeværnskompagni Vestegnen
Hjemmeværnskompagni Vestegnen ønsker at vores foresatte og samarbejdspartnere betragter os som en troværdig og sikker samarbejdspartner inden for bekæmpelse af naturkatastrofer og miljøforurening samt støtte til eftersøgning og løsning af lokalfor­svarsopgaver, og at vi som hjemmeværnskompagni har et godt omdømme i lokalsamfundet.
 
Opgaver:
Bevogtningstjeneste
Overvågningstjeneste
Førstehjælp og sanitetsindsats
Almindelig hjælp til politiet
Hjælp ved katastrofer
Forsyningstjeneste
Støtte og forplejningstjeneste
Signaltjeneste
Stormflodsberedskab
Uddannelse
 
Hjemmeværnskompagni Vestegnen
Værdigrundlag
 
Vi udgør en militær organisation og baserer vores virke for samfundet på ansvarlighed, engagement og frivillighed.
Hjemmeværnet er en militær organisation, der i dag spiller en væsentlig rolle i totalforsvaret. Vi henven­der os til mennesker, som gerne vil tage et ansvar og for hvem, det er naturligt at træde frem og gøre en forskel i stedet for at vige tilbage.
Hjemmeværnet bygger på nogle grundlæggende værdier, der er forankrede i forsvarsviljen og ønsket om at beskytte Danmark under alle forhold. Vær­dierne er det fælles arvegods, der binder hjemme­værnet sammen. De løber som en rød tråd i hjem­meværnets aktiviteter, uddannelse og den indsats, hjemmeværnet yder til samfundet og totalforsvaret.
Hjemmeværnet kan som den eneste organisation med kort varsel over hele landet, stille i hundredvis af velor­ganiserede, veluddannede og veludrustede soldater, til at løse militære opgaver, yde almindelig hjælp til politiet og hjælpe med rednings- og støtteopgaver til gavn for samfundet.
Vores mission
 
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i Totalforsvarsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • Infanteri

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224