Topbanner

Nyhed

​Endnu to medarbejdere på Slipshavn har fundet nyt arbejde. Til venstre ses kaptajnløjtnant Jacob H. Henriksen, til højre kaptajnløjtnant Henrik S. Almind og i midten chef for Slipshavn, orlogskaptajn Mads Kjærgaard Sørensen (sidstnævnte er fortsat ansat).

Mandefald på Slipshavn

Hjemmeværnsskolen skal i løbet af kort tid sige farvel til tre medarbejdere ved Marinehjemmeværnsektionen (MHS) på Slipshavn. De tre medarbejdere har valgt at søge nyt job andre steder i Hjemmeværnet og Forsvaret.

19-09-2017

Chef på Slipshavn, orlogskaptajn Mads Kjærgaard Sørensen, fik en brat opstart efter sommerferien, da han modtog beskeden om, at tre af hans medarbejdere enten havde fået eller var i færd med at søge nye stillinger. Chokket til trods var det dog ikke helt uventet, da behovet for at komme videre i karrieren var et emne, der havde været oppe at vende flere gange i løbet af den sidste tid. "Det er mit uheld, at det så sker på samme tid. Men vi vil gerne én gang for alle have afkræftet eventuelle rygter om, at medarbejderstoppet skyldes andet end en tilfældighed," siger Mads K. Sørensen.

Spørger man medarbejderne selv, har de alle tre været utrolig glade for deres tjenestetid ved Hjemmeværnsskolen på Slipshavn. "Der er tale om et sammenfald af omstændigheder. Vi havde ikke engang snakket internt om at have søgt de specifikke nye stillinger, da det skete hen over og lige efter sommerferien," siger kaptajnløjtnant Jacob H. Henriksen, der har været på Slipshavn i 3 år, er i gang med en master og ikke kunne sige nej til muligheden for en stilling på et højere niveau. Han starter d. 1. november som næstkommanderende ved Søværnets Overvågningsenhed beliggende på Flådestation Korsør. "Det har været en fantastisk tid på Slipshavn. Jeg kommer til at savne det gode arbejdsklima, og den store frihed under ansvar, vi har her. Og selvfølgelig samarbejdet med de frivillige - det er fantastisk at være i en organisation med mennesker, der i dén grad er engagerede og har ildhu," slutter han.

 
Naturligt karriereforløb, uheldigt sammenfald
På trods af kommende udfordringer med at skulle bemande stillingerne, er det en stolt og glad chef, der sender trekløveret videre. "Det er isoleret set det helt rigtige tidspunkt for både Jacob, Henrik og Henriette at søge videre. De kan ikke udfordres med yderligere opgaver - de er hvor de skal være, hvad kompetencer angår," udtaler Mads, der nu står med udfordringen at finde tre lige så gode afløsere. "Det bliver ikke let," indrømmer han.
Kaptajnløjtnant Henriette Koopmann Søndergaard har efter 5 år ved MHS valgt at søge nye udfordringer i Marinehjemmeværnets Redersektion og er allerede startet i nyt job pr. 01. september 2017, mens kaptajnløjtnant Henrik Staurby Almind efter 4 år ved MHS har fået nyt job pr. 01. november 2017 ved Hjemmeværnskommandoens Strategiske Analyse- og Kontrolafdeling. 
 
Mangler 4 ud af 5 sagshandlere
Ud over de tre sagsbehandlere, der har fået nyt job, er én sagsbehandler fra Slipshavn udsendt på INTOPS, og Slipshavn har derfor fra 1. november kun én sagsbehandler, hvilket giver anledning til lidt ændrede arbejdsgange for MHS. "Jeg håber, at alle har forståelse for, at vi i en periode ikke har samme løftekraft som når vi er fuldtallige," siger Mads K. Sørensen. "Men som jeg plejer at sige ”så skal det nok gå, så længe der bare er en frivillig i nærheden.”."
Situationen på Slipshavn kan ses som en konsekvens af forsvarets nye HR-strategi, hvor det
i dag er op til den enkelte at skabe mulighederne i eget karriereforløb ved at søge de stillinger, der slås op. Tidligere var der en udstikker i Personalestyrelsen, der styrede den enkelte officers karriere.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224