Topbanner

HJVK 2614 Vildbjerg

Oprettes af sognene Vildbjerg, Timring, Nøvling og Sinding
af kompagni 2613 Herning og Ørre af Distrikt 1 Holstebro.  

Sådan var meldingen i Distriktsbefalingen fra Region II i Viborg d. 29/03 1950, og dermed var HJVK 2614 en realitet.
Kompagniet bestod fra starten af fire delinger: Første deling Vildbjerg, anden deling Timring, tredje deling Sinding – Ørre og fjerde deling Skibbild, og med daværende lærer, på Vildbjerg skole, Andreas Lindberg (01/04 1950 – 01/10 1952) som fungerende chef, han blev d. 16/10 1950 udnævnt til kompagnichef efter to skoleophold Der var fra starten 90 – 95 mand til iklædning, hvilket vakte så meget forundring i højere kredse, at Distriktschef Oberst Busch selv mødte op for at se om det kunne passe. Kompagniet kom under Distrikt 6 Herning, senere Distrikt 26 Ringkøbing, og ifølge en skrivelse fra samme, var kompagniets styrketal d. 01/06 1950 oppe på 101 mand.
I 1964 opdeles Distrikt 26 i to distrikter, Distrikt 26 Ringkøbing og Distrikt 27 Herning. HJVK 2614 for-bliver ved delingen under Distrikt 26.

Hærens bygningstjeneste underskriver d. 14/06 1951 en kontrakt med Hedeselskabet i Viborg om leje af et stykke jord til en skydebane ved Trehøje, der benyttes endnu, lejen var ved starten 1 kr. om året. I 1985 blev det gamle skydeskur på skydebanen revet ned for at give plads til et nyt og mere tidssvarende, det gamle var sammensat af et gammelt skydeskur fra Holdflod og en gammel tyskerbarak fra Houvig.
Kompagniet har gennem årene lejet kompagnilokaler forskellige steder, senest på Timring skole, men i efteråret 1978 kommer man op på dupperne ved udsigten til at få vores egen Hjemmeværnsgård. Det var Timring skoles gamle garageanlæg, bestående af fire garager og et vaskehus. Det kunne vi leje af Trehøje kommune. Bygningstjenesten sagde god for leje-målet mod at vi selv forestod ombygningen. Det gjorde vi og d. 11/04 1980 kunne vi så indvie vores ”helt egen” hjemmeværnsgård, med to mødelokaler, depot og toiletter.
I 1990 kommer så en terrænmæssig ændring da HJVD 27 snupper et stykke af kompagniets Nordlige hjørne Syd for Karlsmose. I halvfems nedlægges også tredje deling Skibbild på grund af personalemangel, hvilket ikke er første gang i det område, da man i 1955 nedlagde fjerde deling Nøvling på grund af manglende befalingsmænd.
Kompagniet opretter d. 24/03 1993 en støtteforening med det formål at, skabe økonomi for udgivelsen af et kompagniblad og det første nummer udgives d. 01/07 1993. Bladet, der blev døbt FAKLEN, blev fra starten sponsoreret ved reklamer fra lokale handlende.

En distriktssammenlægning har truet et stykke tid og d. 01/07 1999 er det så en realitet og kompagniet er igen under Distrikt Herning, som nu betegnes Distrikt 27 Herning. Samtidig barsles der med tanker om en kompagnisammenlægning med HJVK Snejbjerg – Tjørring. Denne sammenlægning udskydes dog så længe at HJVK 2614 kan få lov til at fejre sit 50 års jubilæum d. 01/04 2000, hvilket foregik i Vildbjerg skolehal på dagen, med åbent hus/-koncert for byens borgere og specielt indbudte. I dagens anledning havde man indskrevet Hjemmeværnsmusikkorps Nykøbing Mors til at marcherede spillende gennem byen. Mandag d. 15. januar 2001 er det så, efter 50 år og 9 måneder, slut med HJVK 2614 og d. 16/01 2001 blev vi lagt sammen med HJVK 2716 Snejbjerg – Tjørring og fik betegnelsen HJVK 2684 Gødstrup.

Der var ved nedlukningen af HJVK 2614 fremmødt knap 30 personer plus vores alle sammens, fhv. distriktschef, Major C N J Grønbjerg.
Kompagniet deltog d. 16/04 2000, med Fanen og tre mand, i Faneborgen på Kongens Nytorv i København, i anledning af HMS Dronning Magrethes 60 års fødselsdag.

Kompagniet har gennem de godt 50 år haft 7 Kompagnichefer/kompagnikommandører  

Andreas Lindberg
     KK/KC
    01/04 1950 - 31/08 1952
Erik Møller Jensen
     KK
    01/09 1952 - 31/03 1963
Anders Lund Andersen
     KC
    01/04 1963 - 30/04 1978
Niels Peder Toustrup
     KK/KC
    01/05 1978 - 31/12 1980
Thorvald Lund Andersen
     KK
    01/01 1981 - 30/04 1986
Jakob Evald J. Kallestrup
     KK
    01/05 1986 - 30/04 1990
Gunnar Fich
     KC
    01/05 1990 - 15/01 2000
 
Jørn D. Odsgaard
Vildbjerg d. 14/09 2012    
 
 
 
 
HJEMMEVÆRNSDISTRIKT 26 RINGKØBING – HJEMMEVÆRNSREGION II
Autoriseret:  01. OKT 1980 af
Distriktsleder, major C N J Grønbjerg,
Hjemmeværnsdistrikt 26 Ringkøbing.
Anlagt     01. NOV 1980                                                
Mærket er udarbejdet efter en idé af distriktleder, 
major C N J grønbjerg i Samarbejde med GRF,
sergent P E Larsen m.fl. i distriktet.
Mærket er tegnet af kunstneren Leif Ragn Jensen,
Engesvang
Motiv: Et skjoldlagt forfra set gyldent hoved af en kronhjort med 12-ender gevir på farvet bund, vandret
 inddelt i ”hedens, havets og himlens farver”.
Symbolik: Som våbenfigur for distriktet valgtes hovedet af kronhjorten som forekommer i  Ringkøbing amtskommunes våbenskjold, for derved at symbolisere distriktets  tilhørsforhold til Ringkøbing og egnen.
 Kronhjortens hjemsted er den storslåede vestjyske natur, som veksler mellem  vidtstrakt lynghede, vindblæste klitter, vildsom bjergfyrplantage og frugtbar  agerland.
 Ved hjælp af dens højt udviklede sanser besidder den bedre end nogen anden  skabning, evnen til at erkende ”fjender” i god tid og dens styrke bringer den i  stand til at træffe sine forholdsregler.
 Den overlever hovedsalig på baggrund af disse to egenskaber, ”Vagtsomhed og  Styrke”, dette symboliserer samtidig hjemmeværnstanken.
 Farverne symboliserer heden, havet og himlen – alle karekteristisk for egnen.
Beskrivelse: I et tredelt skjold (50x70mm) med karmoisinrød rand, skjoldet, der er delt  vandret, er nederste felt karmoisinrødt, midterste felt mørkeblå og øverste felt  lyseblåt, adskilt af en sølv bølgelinie. I skjoldets nederste del er anbragt et for- fra set gyldent hoved af en kronhjort med 12-ender gevir med sorte konturer og  schatteringer, oven for dette, i øverste lyseblå felt, indskriften 2600 i gyldne tal.
Varianter:A Kendes i samme størrelse med sort rand for følgende Hjemmeværnskompagnier:
 HJVK 2601 – 2602 – 2603 – 2604 – 2605 – 2606 – 2607 – 2610 – 2611 – 2614  og 2630.
                B Kendes i størrelsen 48x80mm som bogmærke i farver som brevkort.
Valgsprog: VIGILANTIA ET VIRES.  (Vagtsomhed og styrke)
Fremstillet i båndvævning af fa. MENDA A/S, Holstebro
Enhedsbetegnelse: HJVD 26 / Hjemmeværnsdistrikt 26 Ringkøbing
 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224