Topbanner

HJVK 2712 Sunds

​Hjemmeværnskompagni 2712 Sunds.
 
Oprettes med personel fra hjemmeværnskompagni 2613 (HJVK 2613) og nytilgået medlemmer den 1. oktober 1962 med en styrke på 73 mand samt 10 lotter designeret til kompagniet (HJVK)
Forud var der en del oplysningsmøder i såvel Ilskov som Sunds.
Kompagniets ansvarsområde var da Sunds, Ilskov og Simmelkær sogne samt en bid af Grove sogn.
 
Første kompagnichef blev frisørmester Sigfred Johnsen, idet tidligere reserveofficer og delingsfører i HJVK 2613 skoleinspektør Alfred Spanggaard ikke ønskede at løse denne opgave.
 
Allerede den gang var der stort samarbejde mellem nabokompagnierne. Når der skulle være feltøvelse foregik det gerne ved, at et KMP var øvelsestager og de øvrige tre andre var markeringsstyrke (fjender)
 
Om sommeren samledes man til årlig konkurrence skydning benævnt firekantskydning.
Vi har i jubilæumsskiftet en annoncering af en weekendtur til Venø, noget som holdt sig op til 1971.
KMP mødelokale og depot var i Sunds Forsamlingshus, der på den tid lå overfor torvet, som var kompagniets stilleplads. Grunden hertil var, at såvel kompagnichef som næstkommanderende var med i forsamlingshusets bestyrelse.  Senere blev huset lukket og nedrevet, hvorfor KMP i en tid var lidt hjemløs – møderne blev i midten af 70erne holdt i det gamle kommunekontor i Rønneallé indtil KC Erik Medom fik forhandlet en lejeaftale med Herning kommune på plads i kælderen under Sunds Skoles tandklinik.
Her holdt man til indtil kompagniet blev nedlagt 31. juli 2000 for dagen efter at være en del af HJVK 2789 Storå som var en sammensmeltning af HJVK2712 og HJVK2708.
 
Årsagen til at der nu står 27 og ikke 26 skyldes at hjemmeværnsdistrikt 26 Herning bliver delt i HJVD 26 Ringkøbing og HJVD 27 Herning den 1. juli 1964.
Afmærkning på uniformer har ikke været et påtrængende fænomen før end i 1983. Indtil da bar vi kokarden i skråhuen sammen med hærmærket. Da uniformerne blev opdateret afskaffedes kokarden og hærmærket kom i den grønne baret. Der ud over Hjemmeværnsregion IIs reversmærke (Niels Ebbesens hånd med svær).
 
Erik Medom fik den 17. maj 1983 godkendt kompagniets mærker som var designet af John Nomanni og taget i brug som ærmemærke 1. oktober samme år.
 
Her i de år hvor WAPA stadig er en trussel mod vort land har kompagniet siden midten af 70erne haft feltmæssige kommandostationer (KSN). Disse har bl.a. været kartoffelkældre og  ydmyge husmandssteder væk fra faren fra eventuelle gasvifter mod flyvestationen.
 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224