Topbanner

HJVK 2716 Tjørring

Hjemmeværnskompagni 2716 Tjørring (HJVK2616-2716) 
 
Med kilde i kompagniets 50 års jubilæumsbog skrevet af tidligere kompagnichef Flemming Jørgensen berettes her kort om dette kompagni, der blev grundlagt den 15. juni 1949 og dækkede sammen med 13. kompagni det område, der havde været dækket af den tidligere Hjemmeværnsforening for Herning og omegn. Kompagniets betegnelse blev HJVK 2616 HERNING, idet en del af Herning by på daværende tidspunkt var under kompagniet indtil oprettelsen af HJVK 2615 den 1. februar 1952 og kompagniet skiftede navn til HJVK 2616 TJØRRING.
Denne betegnelse havde kompagniet indtil oprettelsen af HJVD 27 HERNING den 1. juli 1964, hvor betegnelsen blev ændret til HJVK 2716 TJØRRING.
Kompagniet har haft følgende chefer:
Ole Møller Jensen                 15. jun. 1949 – 31. okt. 1951
Herman Jensen                    01. nov. 1951 – 30. nov. 1976
Ruben Søndergaard              01. dec. 1976 – 31. okt. 1978
Gunnar Fick                          01. nov. 1978 – 31. okt. 1982
Flemming Jørgensen              01. nov. 1982 – 14. apr. 1995
Finn Hyllen                            15. apr. 1995 – 31. dec. 1995
Erich S. Fuglsbjerg                 01. jan. 1996 – 15. jan. 2001
Tiden fra Hjemmeværnsforeningernes start og til kompagniets 50 års jubilæum er beskrevet i føromtalte skrift, der opbevares i Hjemmeværnets historiske arkiv i Herning. Kontakt dette på hdmvj-ark-her@hjv.dk
I anden halvdel af 1999 arbejde to grupper af frivillige med den befalede styrkelse (robustgørelse) af hjemmeværnskompagnierne, således alle kompagnier er bedre i stand til at løse pludselige kommende opgaver i særlig grad hjælp til det civile samfund.   Disses gruppers materiale er også opbevaret på vort historiske arkiv.
HJVK 2716 bliver sammen med HJVK 2614 til det nye HJVK 2684 Gødstrup den 16. januar 2001.
 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224