Topbanner

2014

Tekst: Jens Vind.  Foto: Infoelem. INFHVK HEN og Historisk arkiv.
 
2014 der gik.

Vi historikere har måtte tage nye virkemidler i brug for at det, som skete i går også kan gå over i andet end erindringen. Derfor har vi med papirvældets afskaffelse og den tast på internettet, der hedder delete måtte arbejde på en ny måde foruden de gamle.
Dette gælder også bevaringen af Infanterihjemmeværnskompagni Herning Nords historieskrivning.
Tidligere kunne vi klare os langt med at gemme øvelseslister og kompagniblade. Begge midler er i dag historie, for selv om der udarbejdes en papirudgave af AKOS, så har den det lige som ingeniørernes bygningstegninger, at de er hensigtserklæringer og ikke det som bygningerne ender med.

For at råde bod på dette, laves der forsøg på at lave en form for års kavalkade. Denne kan så gemmes som en essens af kompagniets virke i det forløbne år. Er du uden interesse i dette, så stop bare læsningen – for det er som en i informationsafdelingen siger, det er jo historie.
Heri har han ganske ret, men det er nu rart at vide, hvor man kommer fra, når man skal et nyt sted hen. Eller udtrykt på en anden måde: Den der ikke vil lære af historien, kommer selv til at opleve den igen.
Noget af det kunne måske være ganske rart, men jeg synes ikke om hverken oliekrise eller bilfrie søndage.

En gennemgang af hvor mange aktiviteter kompagniet har været i gang med, så kommer tallet op på 245 og i betragtning af, at der inklusive sommerferie og juleafslapning er 365 dage, ja så er der ganske få ”arbejdsdage” der ikke har været i brug. Til dette tal skal yderligere tillægges de aktiviteter nogle af medlemmerne har deltaget i hos andre myndigheder, dette gælder såvel distrikt, region som Hjemmeværnskolen og Hjemmeværnskommandoen. Det samlede antal timer vi har været i trøjen, vil nok fremgå af kompagnichefens beretning til nytårsparolen.

Straks efter nytår startede salonskydningen op igen, en onsdag aften, hvor der på indendørs skydebane vedligeholdes de enkelte elementer i skydning, vejrtrækning, skydestilling, rigtigt sigte og aftræk. Denne vinteraktivitet stoppede til april og blev genoptaget i oktober. Disse aftener bringer stadig den ånd frem, som var kendetegnede for hjemmeværnet op gennem 60erne og 70erne. Kammeratlige, ansvarlige og uddannende uden vintervejrets belastninger.

MørkeskydningMen det ændrer ikke ved, at der også skydes med vore kampvåben udendørs. Allerede i vintervejr blev der mørkeskydning i Munklinde og efterhånden som dagene blev længere tiltog skydningerne. I marts havde vi handlebaneskydning. Den gamle betegnelse duelighedsskydning (BD) skiftede for år tilbage betegnelse til mærkeskydning (MS). Der har i år på grund af tekniske vanskeligheder kun blevet afholdt den ene af de to vi almindeligvis afholder. Resultatet heraf fremgår af den kommende nytårsparole.

Ud over de skydninger som kompagniet selv har arrangeret, har vi haft skytter med til de skydninger, distriktet afholder, hvor Borrisskydningen nok er den, hvor man i enhedsramme virkelig får oplevelsen af at være i kamp. Den enkelte fører får her afprøvet hvor dygtig han/hun er når det virkelig gælder.
Karup skydninger og invitation fra andre militære enheder frekventeres også.

Men det er ikke kun skydning kompagniet har foretaget sig i det forløbne år, for så var det en ren skytteforening. Den soldatermæssige uddannelse har også fyldt godt i aktivitetskalenderen. Lige fra elever på grundskolen, den Lovpligtige grundUddannelse gennemføres i dag ofte langt hjemmefra og i flere dage i træk. Men som bekendt slutter det ikke med det. Holdningen hos er, at den, der er færdiguddannet, er færdig og ikke uddannet.
 
Morten, Joakim & Jan.

Derfor vedligeholdes den en gang indlærte færdighed med det som i forkortelsen hedder GME (grundlæggende militær efteruddannelse). Et forløb som alle aktive også i årets løb har gennemgået. Vi har i år haft tre emner prioriteret, Tilfredsstillende skydning, genopfriskning af de vigtigste elementer i førstehjælp og en træning i feltarbejde. I år drejede sidste disciplin sig om indsættelse i en tænkt bevogtningsopgave. At dette var relevant viste en kontroløvelse (mønstring) afholdt af distriktet med regionen som kontrollant. Jeg gengiver her KCs hilsen til gutterne:
” Tillykke drenge - I gjorde det s.., vi kan alle i kompagniet være stolt over jeres indsats i weekenden. Det jeg så var bare super flot og alle bidrog med alt hvad de havde i sig. Karakteren tilfredsstillende og meget tilfredsstillende gør mig stolt. Tak for den store indsats og at det lykkedes at få så flot et resultat til kompagniets første inspektion overhovedet.”  
 

 Morten, Joakim & Jan.

Det er naturligvis ikke gjort med dette. Der kommer hele tiden nye værktøjer til, medens andre fases ud. Vi har sagt farvel til vor gode, men efterhånden nedslidte maskingevær, som jeg allerede blev uddannet på i 1963. Det afløses af et LSV (let støttevåben) som jeg endnu mangler at stifte bekendtskab med. Men der har været afholdt uddannelse i det ved kompagniet.

Vi har på kommandostationen også arbejdet med et nyt værktøj. De gamle tegn for enheder blev udfaset for en del år siden, men nu er der kommet et Q givende kursus, som vi korttegnere har gennemgået for at vore førere bedre kan få et overblik ved at læse vore kort. Til næste år skal vi på den igen, for da får kompagniet det samme kortmateriale, som politi og beredskab anvender. Disse kort kan kun arbejde på de nye PCer vi også får tildelt. Så vi bliver aldrig færdige med at uddanne os.

Intern information har gennem tiderne været en meget vanskelig opgave, for hver gang en information skal passere gennem et led, forsvinder der altid noget. Alle på førerkursus har oplevet hvordan en besked, der går gennem fem led slet ikke er til at genkende. Det ligner H.C.Andersens fortælling om en fjer og fem høns. Det har vi rettet noget op på, ved at vi på hjemmesiden bag login har liggende referater fra de møder, der afholdes. Ligeledes kan brugere af hjemmesiden også læse de befalinger, der udgives af distriktet mv.
Fra hjemmesiden kan læses om ikke mindre end ni befalingsmandsmøder og to møder i kompagnirådet. Ad rådet, så har vi stadigt i kredsen et medlem af Hjemmeværnets Landsråd. Vi har derfor ad den vej også en direkte kontakt til Hjemmeværnsledelsen. Hun repræsenter nu ikke blot vort kompagni, men hele distrikt Midt og Vestjylland. Hun står ligesom resten af kompagnirådet til rådighed for henvendelser, der ikke kan løses ad kommandovejen.

Vi har også medindflydelse på historiefronten. Selv om jeg af aldersmæssige grunde ikke længere er kompagniets historiker, så har det givet mere rum til at rådgive Hjemmeværnskommandoen gennem Hjemmeværnets Historiske Kommission, i hvert fald frem til sammenlægningen af vore regioner.

Som vanlig deltog kompagniet med fanevagt ved nytårsgudstjeneste. Men også med radiovagt ol. ved nogle forenings-arrangementer.
Også en skarp opgave blev det til i år. En brand i Aulum krævede vor assistance med afspærring og vejvisning, så brandmændene kunne arbejde og ingen fik adgang til brandtomten, før end politiets teknikere kunne komme i gang.

Afslutningsvis blev det til en rolig afslutning på året for vores vedkommende. Det næste højvande i distriktet kom ført med stormen Egon i januar 2015.
 
    Indsættelse i Aulum.
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224