Topbanner

2015

Tekst: Kompagnihistorie. Foto: Infoelem. INFHVK HEN.

Årskavalkade 2015 over Infanterikompagni Herning Nord.

Året startede ret roligt med
Mørkeskydning i Munklinde den 7. januar og efterfølgende skydninger i dagslys i Timring og Dejbjerg.
Fra den 14. januar fortsatte salonskydning frem til udgangen af marts.
Den 17. januar blev der en hel lørdag nytårsparole med interessante indlæg, såsom adskillelse og samling af håndvåben med bind for øjnene.

 Det årlige våbeneftersyn blev afholdt den 26. januar med som sædvanlig med et tilfredsstillende resultat.
Årets første befalingsmandsmøde blev afholdt den 27. januar og generelt ultimo hver måned undtagen i ferieperioder.

Kongeriget blev den 14. februar udsat for et par drab, som politikerne meget hurtigt proklamerede som terror, fordi det ligner tidligere anslag imod ytringsfriheden.  Drabsmanden blev efterfølgende dræbt af ordensmagten, men efterforskningen viste, at det ene gerningsvåben stammede fra en forbrydelse mod et medlem af Hjemmeværnet. Dette fik senere den konsekvens, at vore bundstykker nu blev samlet centralt.
Den eneste fordel ved dette er, at de er under elektronisk overvågning og indtil dato, har dette været risikofrit. Ulemperne har bl.a. været vedligeholdelse og logistik.
Delingsmøderne startede den 17. februar i KDODEL–Delingerne holder generelt 1-2 møder pr. kvartal foruden de møder, der afholdes i grupperne.
SIGGRP havde således sit første møde den 3. marts. og øvrige grupper har også haft møder/uddannelse, for det har ikke blot været snak på disse ”møder”.

På kompagniplan har der også været aftener, hvor de fire Uer har været fulgt. Det gør sig i

hvert fald gældende når der har været GME-F/SAN begyndende den 17. marts og her modtager den af HJK pligtige faglige tjeneste. Det tredje faglige element kunne gennemføres bl.a. den 26. april, hvor der var uddannelse i Bykamp 1 i Holstebro.  Det første faglige element er jo skydningen.
Den 12. maj testede SIGGRP sin evne til at oprette signaltjeneste feltmæssigt. De øvrige elementer i KSN er senere behandlet på KDODEL møde.
KMP rådet mødes ordinært 2 gange årligt, første møde fandt sted den 21. maj og første halvårs afslutning fandt sted den 17. juni med pokalskydning.
Aktiviteterne i kompagniet er reduceret i sommerferieperioden, men der tages fat igen. Og den 13. august var der KDODEL møde og de andre delinger fulgte trop. DEL mødet var centreret om gennemgang af muligheder i det FIK (Fleksibelt Indsats Køretøj), som på grund af sin vægt kræver C kørekort.
Der er derfor et omskolingskursusprogram i kompagniet, således at de i dag værende C kørekortindehavende kan blive kørere, inden der bruges penge på at uddanne andre til C kørekort.
Tilgang til infanterikompagniet er fortsat et must. En af metoderne er at deltage i åbent hus i Skive,
hvervearrangementet med 5 deltagere den 5. september.
Deltagelse i andre informationsstande finder løbende sted, hvor mange mennesker samles.
Rent socialt fungerer kammeratskabet fortsat. Det ses bl.a. den 12. septembe, hvor  9 deltagere stod fanevagt ved Rådhuset i forbindelse med et bryllup.
Endnu to GME-F/SAN moduler afholdes i andet halvår, så der er ingen undskyldning for ikke at gennemføre.
Et særligt befalingsmandsmøde fandt sted den 19. - 20. september i Hanstholm, hvor kompagniets befalingsmænd havde BM weekend. Her blev det store ryk taget til næste års AKOS.
Udviklingen i vore opgaver betød godt nok, at der senere måtte justere.
Efteråret salonskydning genoptages og fortsætter som sædvane.
I mellemtiden brugte ”det grå guld” tiden til at opstillet skabe i rengøringsrummet, ikke leveret gennem organisationen, men også på egen foranstaltning, som vi også kender det fra ”gamle dage”.
Totalforsvarsregionerne har i efteråret afviklet større øvelser, som også er beskrevet i Hjemmeværnets MAGASIN. Ud fra, hvad der skrives på de elektroniske medier, kan man godt få det indtryk, at obersterne har haft en konkurrence om, hvem der havde flest hjemmeværnssoldater med. Den blev i så fald vundet af vor region, hvor vi havde 20 deltagere med i tiden 25. – 27. september.
Medens historikerne var samlet i Nymindegab den 30. oktober – 1. november, havde kompagniet 9 deltagere med til skydning i Borris.
Skydningerne fortsatte den 12. november med mørkeskydning og 13 deltagere.
Der fortsættes med handlebaneøvelse og møder i delingerne.
Den 19. november mødes det nye kompagniråd, her genvælges Lisbeth til Distriktsrådet, med mulighed for videre valg til hærhjemmeværnsråd og landsråd.
Den 21. november fortsætter den taktiske uddannelse med ”Kamp om bygning”
Her på slutningen af året må vi konstaterer, at selvom HJV er på vej ind i en ny tid, er det ikke alle ting man når at få med. Vor kompagnichef har privat måtte skaffe nødstrømselementer til vort store VHF materiel,
således vi fortsat kan operere uden hjælp fra samfundets infrastruktur. Vi ser også, at hvor hele vesten opdaterer PCer til Windows 10 med den nye IE Microsoft Edge, så holder HJK fast i den gamle IE11.
Ansvarlig for dette udpluk af kompagniets historieskrivning 2015:  Jens Vind

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224