Topbanner

2016

Tekst: J. Krätz Andersen & J. Vind
 
Års kavalkade 2016.

Også i år begyndte kompagniets aktiviteter tidligt. Vi startede ud med førstehjælp allerede den 5. januar og genoptagelse af salonskydningen efter jul den 6. januar
Den 7. var der uddannelse af førere
Det første delingsmøde fandt sted den 12. januar
efterfulgt af Nytårsparole den 15. Dagen efter første dag på skydebanen i Timring
Fuldt fremmøde til våbeneftersyn
Beordret tjeneste, men også en vis interesse for den nye uniform. Derfor skulle kompagniet stille og få taget mål.
04-02-2016
 Tekst & foto: Webredaktør J. Krätz Andersen.  
Foto: J. krätz Andersen
Foto: JKA
  
 Mandag den 2. februar mellem klokken 16.00 og 20.00 summede hjemmeværnsgården af liv. Våbenmekanikerne stillede deres udstyr op og så gik det løs.
 Alle stumper fra depotet blev efterset og kontrolleret, mens en hel del personer var i gang med at rentrække løbene med kobberbørster.
 Bundstykkerne havde en kedelig tendens til at danne rust på trods af omhyggelig rengøring og derfor blev en halv snes våben midlertidig inddraget. Indehaverne kan så inden for en 14 dage stille i Skive på Roslevhuse og får dem udleveret igen.
 Et eneste våben blev ikke præsenteret, men det var efter aftale og fremvises senere andet steds i distriktsområdet.

Mørkeskyding, feltskydning og skydning på fast baneanlæg hører med til rutinerne. Også selv om vor skydelærer blev ramt af sygdom. Kompagniet er heldigvis så godt funderet, at en anden uddannet tog over samtidig med sin daglige funktion. Godt gået.

Regnvåd skydning
 Kompagniet afholdt mørkeskydning mandag aften i Munklinde. Opgaven var kommet fra GF Dennis B og i samarbejde med SL Bernd Schafer kørte arrangementet på ruller.
 Man kan bestille mange ting på depotet til brug for øvelser og skydninger, men godt vejr var ikke på bestillingslisten. Kraftig blæst og tilsvarende regn fik skytterne med gratis.
 Der stillede en god halv snes mennesker, men i hu kommende våbeneftersynet, hvor der blev inddraget flere våben, havde vi kun fire våben til rådighed. 
 
  Man kan lige akkurat se målene. Foto: JKA.
 
 Det udgjorde nu intet problem, to – tre skytter frem ad gangen med lånte våben, afgive ti skud og så var de næste klar. Der blev skudt med og uden Aim-points og samtidig syntes NK at i aften skulle alle skyde.
Sdste gang undertegnede havde et våben i hånden lå for tre – fire år siden, så der var lige en del rust, som skulle bankes af. Og så med Aim-point, det havde jeg aldrig prøvet før, om det var nogen succes, vil jeg ikke udtale mig om.

   Som en ekstra bonus var der kaffe og te ad libitum, hvilket faldt i god jord.
 
   Rødt lys er et must ved mørkeskydning, her lades magasiner op. Foto: JKA.
 
 Da der var ryddet op, briefede KC Kim Opstrup om mulighederne for at deltage i øvelsen på Grønland og lige så med hensyn til landsøvelsen til sommer. Her vil kompagniet stille med en deling og indgå i samarbejde med Klosterheden og Viborg som et helt infanterikompagni.  En god og hyggelig aften!
 I forbindelse med totalforsvarets indsats mod terror har der i foråret været en del møder om beredskabsenheder og der har også været selvforsvarsuddannelse. Rent konkret er det i sommerens løb endt med at Hjemmeværnets frivillige har støttet vort Politi med at udføre ”grænsekontrol”. Optakten til dette startede den 11. maj.
Som altid afholdes der befalingsmandsmøder med almindeligvis månedlig interval og delingsmøder fire gange årligt.
Hjemmeværnskommandoens store Landsøvelse i Trekantsområdet havde naturligvis også deltagelse herfra.


 
Efter øvelsen var der Landsøvelsesparade på Bülows Kaserne i Fredericia kl. 9:45-11:30 søndag 5. juni 2016.
Her hilste HM Dronningen på styrken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Foto: Guffy.


  Foto: Guffy.


  Foto: ???

2. deling har haft aktiviteter noget mere idet denne blev mønstret i september måned.
Som i gamle dage har kompagniet ydet assistance til vort civile samfund i forbindelse med afvikling af cykelløb og handikab stævne i Vildbjerg.

Den helt store begivenhed i hele Hjemmeværnet var Kommandoens Landsøvelse i Trekantområdet. Vort kompagni havde feltøvelse nord for Vejle fjord og sluttede sammen med alle andre enheder med en stor parade i Fredericia, hvor HM Dronningen inspicerede paraden. Et flot syn med alle faner på linje.


En stor informationsstand på Hoager Marked i august med en demoøvelse sammen med en PMV og opvisning med hund trak stort publikum og kandidater til inforsamtaler senere.
En mindre video fra dette ligger nu i historisk arkiv.


Hogager marked i krigszonen
Kompagniets første tiltag efter sommerferien var et kombineret hverve- og demonstrationsarrangement, hvor kompagniet viste adskillige aspekter af opgaverne frem.
07-08-2016 
Tekst & foto: Webredaktør J. Krätz Andersen v/INFKMPHEN

Planlægningen startede allerede først på året med at bringe samarbejdspartnere ind i billedet. Sideløbende skulle der være styr på diverse materiale til den egentlige hvervefunktion. Mails af mange arter for frem og tilbage mellem distrikt, hundefolk, kompagnier, JDR og depotet på Roslev huse.
 Endelig, den 6. og 7. august kunne man stille hele arrangementet op på Hogager marked. Der var sågar hentet en PMV hos JDR til at skabe ekstra interesse og liv. Aktionen var delt op i to separate funktioner, den ene var selve hvervestanden, hvor en stor del af vort udstyr var udstillet og FIK-en var åben og den anden del var ”show-delen”, hvor der blev demonstreret infanteri in action med angreb på en PMV, som her blev bragt til standsning, 
efterfølgende kamphandlinger med skyderi, hvor der blev såret en infanterist, som så måtte behandles og bringes i sikkerhed af kammeraterne.   
 
  Foto: JKA.

 Det var også her at en hundefører fra Herning Syd viste, hvordan en hund fungerer med den rette fører. Der blev demonstreret passivisering af en mand med en kniv, en tasketyv blev fanget af hunden og der blev vist at hunde kan gå på stiger.
 Begge disse shows blev gennemført to gange, både lørdag og søndag og trak rigtig mange interesserede. Når PMV-en ikke var aktiv, var den åben for publikum som her kunne stille spørgsmål og få informative oplysninger om køretøjet. 
 Her blev det kraftigt understreget at PMV-en jo ikke er noget man har i Hjemmeværnet, men udelukkende er stillet til rådighed i forbindelse med sneberedskabet, hvor Hjemmeværnet støtter infrastrukturen i vinterforløbet.
På hvervestanden, som var anbragt strategisk mellem andre kræmmere, var der stor interesse for at få ting at vide og der er blevet skabt kontakt til en snes mennesker, tidligere værnepligtige, civile og nuværende soldater. 

 Om lørdagen blev yderligere KC interviewet af regionens historiske medarbejder Jens Vind til brug for senere registrering af de mange aktiviteter, der foregår rundt i landet.
 Kompagniet havde 22 m/k-er i aktion og, bortset fra enkelte detaljer som rettes til næste gang, var det et yderst vellykket arrangement.
Kompagniet havde et par deltagere med på en redningsøvelse i Grønland kort før landsøvelsen. Dette hørte mere om i december.


Kompagniet har også prøvet kræfter med større skydninger (andre enheder) i såvel Hoven som Karup ligesom der også i efteråret har været afholdt kulisseskydning. Når nu vi er ved dette fag, skal det også nævnes, at vor mangeårige skydeleder og tidligere min næstkommanderende Svend Erik er af helbredsmæssige årsager fratrådt. Vi har som hans afløser fået en meget erfaren operativ fører.
 Foto: JKA.

Den internationale trusselsituation har også speedet vore taktiske færdigheder op. Vi er også blevet nødt til at lære ikke blot NATO betegnelserne, men også de for os ældre intetsigende forkortelser. VHRJTF – nej det er ikke privatbanen mellem Lemvig og Thyborøn, men et beredskab tvunget frem af Ruslands fremfærd i det, som i 18 hundredetallet var min mormors fødeland (Kejserriget Østrig – Ungarn)

  Foto: JKA.
 

 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224