Topbanner

Nyhed

Åbent hus på Skive kaserne

Alt materiel var kørt i stilling fra Forsvar, Beredskab, Hjemmeværn og Falck. Hele arrangementet startede med en stor parade ledet af fungerende regimentschef, oberstløjtnant René N. Sindberg-Sørensen og musik leveret af Prinsens musikkorps.

03-09-2017
Tekst & foto: INFOELM v/HDMVJ
Klokken 10.00 var der fri adgang for publikum til stande og aktiviteter. Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland havde okkuperet et hel parkeringsplads og indbød folk til at komme indenfor og se, hvad HJV kan tilbyde i dagens Danmark. Til at styre trafikken til og fra kasernen var det PO Skive/Krabbesholm.

I  en skøn blanding af pavilloner, køretøjer og materiel kunne publikum få lov til at pille, rode, rage og regere for at få styret lysterne. Kompagni Skive havde rigget en kontrolpost an med container og en udstilling af våben, parallelt med dette var der også mulighed for at arbejde med dukker til at prøve hjertemassage. Også en enkelt hundefører var tilstede.

Stabskompagniet præsenterede radioer og den rullende KSN, og her var der chancer for at prøve radioerne, hvilket skabte en vis jubel hos det yngste publikum.
Motoriseret Overvågning fra Klosterheden viste et af køretøjerne frem, hvor alle stumper var blevet medbragt, hvilket pirrede nysgerrigheden hos mange voksne og flere mente sig foranledigeret til at blive foreviget via mobiltelefoner. Politikompagni Skive/Krabbesholm demonstrerede et FIK køretøj og blandt andet afspærringsmateriel. Virksomhedskompagniet fik også en snak med mange mennesker.

Ammunitionsrydderne havde et af deres køretøjer åbnet og viste dragten og andet materiel frem. Endelig havde Eskadrille 261 en stand, hvor de viste hvad de havde at byde ind med. Interforce var repræsenteret med en stand ved siden af udstillingen.

Samtidig havde Ingeniør Regimentet massevis af aktiviteter, hvor publikum kunne se, smage og prøve mange ting, som i dagligdagen ligger uden for rækkevidde.
KC Skive, som var tovholder, anslog at besøgstallet har ligget omkring 1500 mennesker, der passerede gennem distriktets udstilling, hvilket absolut må betragtes som tilfredsstillende. Formålet var promovering og ikke hvervning og det lykkedes til fulde, udtalte distriktschef OL Per. M. Nikolajsen sidst på eftermiddagen.
Ved 15-tiden lukkede hele arrangementet og nedpakningen kunne gå i gang. Alt i alt var der cirka 40 m/m-er som bidrog til afholdelsen.

Fakta

Distriktet deltog i IGRs Åbent hus på Skive kaserne med en rigtig stor flot stand. Omkring 1500 besøgende må siges at være et godt resultat.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224