Topbanner

Nyhed

Generationsskifte i kompagniet

På befalingsmandsmødet i sidste uge sagde kompagniet farvel til to kapaciteter. Og velkommen til en ny.

31-10-2016

Tekst & foto: IT/BM Fl. Søgaard & Webredaktør J. Krätz Andersen

 

To kendte ansigter er afgået fra deres funktion i kompagniet. Skydelærer Svend Erik Pedersen har valgt at forlade posten grundet sygdom og forsyningsbefalingsmand Lisbeth L. Laursen har valgt af flytte til Infanterikompagni Viborg, da det er nærmere hjemmet.

Samtidig blev der udpeget en ny forsyner, nemlig Frank Helmut Pedersen, som i samme moment blev udnævnt til oversergent.

KC takkede Svend Erik for den store indsat han har ydet i Hjemmeværnet og ikke mindst kompagniet. Specielt den store støtte han ydede mig i starten ved at fungere som NK i en vigtig periode for en nytiltrådt KC. Her kom han med mange nyttige og vigtige informationer som jeg drog stor nytte af.                                                                                           
 Svend er utrolig vellidt blandt skytterne, hvilket som tydeligt ses i det store af skytter ved skydningerne.
Dette er den bedste indikator på at det man gør er rigtige. Stor tak for hans rolige, men bestemte gemyt på skydebanen.
Kompagniet vil stadig benytte os af hans mange års erfaring som SKYLÆ og den nye afløser Carsten Bo Larsen (CBL) vil trække på hans erfaring og bruge ham som mentor i det omfang Svend har ressourcer til. CBL ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med Svend og glæder sig til at komme til at samarbejde med ham på en anden måde.
Vi håber alle at han stadig vil fortsætte som aktivt medlem mange år endnu.
KC overrakte et par flasker rødvin, som Svend Erik og Kirsten ville nyde til en god bøf.
 
KC takkede for den store indsats Lisbeth har ydet for kompagniet og roste hende for hendes gode orden på depotet. Skiftet lå i luften og hun havde tidligere nævnt at hun så Frank Helmut Pedersen som en seriøs aftager, men at det hele ville gå så stærkt, havde hverken hun eller Frank forventet. Lisbeth yder en stor indsats, både i kompagniet og udenfor.

Hun efterlader en stor udfordring for Frank som nu skal til at leve op til hendes standard.
KC overrakte et par flasker rødvin som han mente, hun passende kunne nyde sammen med hendes mand da hun nu får flere timer på hjemmefronten.
Nu får infanterikompagni Viborg en fulltime FSBM og således ikke var delebarn længere, hvilket bestemt vil gøre hendes arbejde i ét kompagni frem for to, betydeligt lettere.       
 
KC bød Frank velkommen som ny forsyningsbefalingsmand og glædede sig over den hurtige tiltrædelse og nu rammer virkeligheden hvilket KC er 100% sikker på at Frank nok skal klare til UG. Tiltrædelsen skete overraskende hurtigt og dette sammenlignende jeg med at lære at svømme. Man lære det kun på den hårde måde – man kan læse sig til at kunne svømme, men kun ved at springe ud i det.

Vi har fuldt ham gennem et stykke tid og der har intet været at sætte fingre på. KC bad kompagniets medlemmer om at vise overbærenhed hvis han lavede nogle fejl, hvilket ikke kan undgås for en nytiltrådt FSBM. Og det er ens fejl man lærer af.
KC er sikker på at alle vil tage godt imod ham i hans nye funktion, da kompagniet har gode forstående og tolerante medlemmer.
                                                             

Fakta

Kompagniet har haft et generationsskifte på BM-mødet.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224