Topbanner

Nyhed

Vejkryds 975 364


Tirsdag aften fik deltagerne mulighed for at fuldføre kurset ude i fædrelandet. Planlægning, motivation og vejr var ideelle samspillere.

21-06-2017
Tekst & foto: Webredaktør J. Krätz Andersen 
 
Titlen referer til det tredje spørgsmål på opgavelisten, som blev fordelt til deltagerne. Øvelsen var primært rettet mod LPU 1 personel, der tidligere i foråret havde tilbragt en aften med de grundlæggende principper om brug af kort, kortreferencer og kompas, -og ikke at forglemme kendskab til signaltjeneste.
Ruten var tilrettelagt af Dorte og Bent i samarbejde med DF Egon og mødestedet var Ørre Flugtskydningscenter nord for Herning. Fire mand stillede, og her efter blev der dannet tre hold. Egon og Kim deltog som chauffører på to hold og Jakob styrede det sidste hold.

Så var det bare afsted, det ene hold valgte dog at stedfæste deres opgaver inden de kørte, hvilket sikkert kan gøre det lidt enklere under selve kørslen.
Opgaverne bestod af kortreferencer som angav vej og grøft, højspændingsledninger, ikke eksisterende søer og hvad der var bag dem, mindesten for digteren St. St. Blicher, tekst på skilt osv. Alle opgaver havde næsten et lille ekstra spørgsmål vedhæftet.

Alle holdene var udstyret med radio, men det gav dog nogle kommunikationsproblemer, hvorfor mobiltelefoner måtte bruges i nødstilfælde. Der skulle meldes ind for hver post ifølge pålægget.

Aftenen blev afsluttet på centret med kaffe og Dortes hjemmebagte kage og en gennemgang af aftenens forløb.

Der blev virkelig lagt entusiasme i øvelsen, hvilket også fremgår af et af billederne. Samtidig var vejret fremragende.
Mødeprocenten var ikke noget at prale af, men man må jo så formode at de ikke tilstedeværende er rigtig kompetente i forvejen.

Fakta

Orientering og vejfinding plus radio tjeneste. I daglig tale kort og kompas samt signal kendskab.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224