Topbanner

Nyhed

​Fronten skridtes af kaptajn M. Nørsøller.

Nytårsparole

Lørdag formiddag gennemførte kompagniet den traditionelle nytårsparole på hjemmeværnsgården i Tjørring.

18-01-2015

Tekst & foto: Webredaktør J. Krätz Andersen.

 For første gang var parolen lagt fra formiddagen klokken 1000 og frem til 1500. Som vanligt stillede kompagniet op på tre geledder, hvor på distriktets repræsentant kaptajn Morten Nørsøller skridtede fronten af.

Diplomer til J. Vind, L. Laursen, J. D. Odsgaard & Sv. E. Pedersen for Troppetegn & Signaturer.
 
 Indenfor var der dækket op med nydeligt pyntede borde og folk blev hurtigt bænket. Her var der ingen sammenhæng i form af grupper eller delinger, det var en stor blanding af alle mellem hinanden, hvilket også gav snakken ganske andre og bredere drejninger.
 KC Kim Opstrup udbragte først Majestætens skål og i sin tale nævnte han fortiden, nutiden og fremtiden. Kompagniet havde sidste år haft mange indsættelse og der er gennemført uddannelser. Vi har haft et gennemsnit på ca. 194 timer pr. aktivt medlem, mens Hjemmeværnet på landsplan har leveret små 2.8 millioner timer. Vor aktive styrke ligger på godt 70 personer og vi har vort rimelig på det tørre. Vi klarede os også gennem inspektionen, vi havde et fint fremmøde til SKYPER i Borris og generelt godt deltagelse ved vores skydninger. TV MidtVest var ude at besøge os og vil lave en mindre feature om HJV med kompagniet som udgangspunkt.
 I år vil uddannelsen fokusere på bykamp, hvilket er helt i tråd med distriktets oplæg. Der vil blive lagt vægt på en skarpere militær profil, et større samarbejde med felthæren er på trapperne og den nye version hjv.dk er søsat med de børnesygdomme som åbenbart er uundgåelige. KC sluttede sin tale med at sige: ”Kompagniet har brug for at alle yder deres bedste for at kunne løse de opgave, der måtte opstå” og takkede alle for indsatsen i 2014.

Bordet angribes.
 
 Kaptajn M. Nørsøller hilste fra distriktschefen og fortalte om sin opgave i og på distriktet. Vi vil få en del samarbejde med ham, da han er Infanterikompagniernes kontaktmand. Yderligere berørte ham bredt forventninger fra hans side til samarbejdet og forklarede lidt om eventuelle følger af budgetanalysen.
 
 Efter spisningen, hvor der var utrolig høflig selvbetjening, arrangeret af Lise & Co, var der uddeling af tegn og diplomer, desværre var tingene endnu ikke nået frem fra Kommandoen. Der var også diplomer for kurset troppetegn og signaturer. Skydelærer Sv. E. Pedersen havde her efter fire pokaler, der skulle afleveres og repræsenterede samtidig overrækkelse af gaven fra vor stadig eksisterende støtteforening. Denne gang blev KC udpeget som den heldige modtager.

Adskillelse af våben uden brug af skærebrænder, Daniel, Dennis, Sv. E. & Brian.
  
 En mindre konkurrence var der også blevet lagt klar. To mand fra hver deling trådte an; så drejede det sig om adskille og samle geværet, i første omgang gik det bare der ud ad. Anden omgang fik deltagerne bind for øjnene, hvilet gjorde det hele lidt mere spændende. Også her havde KC sørget for diplomer til vinderne. Jens Vind fra historiegruppen orienterede om det materiale der vil blive lagt på kompagniets website.
 
 Her efter var det bundne overstået, folk forsatte med kaffen og snak, og parolen sluttede klokken 1500.
 

Fakta

Nytårsparole blev gennemført lørdag med deltagelse fra distriktet.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224