Topbanner

Kontakt til INFHVK Holstebro

Infanterihjemmeværnskompagni Holstebro
Dragonkassernen 1
Bygning 2
7500 Holstebro
Telefon: 7242 0672

Kompagnichef Premierløjtnant Søren Sørensen
Telefon: 7242 0672
E-mail: infhvkhol-kc@hjv.dk

Rekrutteringsofficer Oversergent Kathrine Held Daugaard
Telefon: ​2842 7524
E-mail: infhvkhol-rof@hjv.dk​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224