Topbanner

Velkommen til Marinehjemmeværnet

Velkommen til Marinehjemmeværnet

Marinehjemmeværnet er en frivillig, maritim beredskabsorganisation, der støtter Søværnet og det danske samfund.

Vi opstiller 24/7 et 1-times sørednings- og havmiljøberedskab med vores 30 marinehjemmeværnsfartøjer, der har hjemhavn i provinshavne rundt om i landet.

Vi indsættes til militær havnebevogtning og til eftersøgninger i havne, søer og åer.

Vi supplerer Søværnets med farvandsovervågning i danske farvande, og vi er altid klar til at rykke ud til støtte for politiet og SKAT.

Vi er i aktion flere gange om ugen og træner næsten dagligt - både for at blive dygtigere, men tillige for at dyrke vores unikke sammenhold og maritime fællesskab.

Vi er ca. 5.000 medlemmer, der står sammen om at levere Operativ Effekt i et indsatsparat Marinehjemmeværn med mening.
 
 
Henrik Holck Rasmussen
Kommandør
Chef for Marinehjemmeværnet
 
 

 

       

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224