Topbanner

Hvem er vi?

                 
Musikkorpset blev oprettet i 1959 som "HJEMMEVÆRNSREGION IV MUSIKKORPS".  Dette navn blev i 1997 udskiftet til HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS FYN, og i 2006 blev FYN ændret til SYD i forbindelse med oprettelsen af Totalforsvarsregion Syd.
Navnet er pr.1.januar 2006 "HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS SYD", som også er Damarks største musikkorps.
Chef for musikkorpset er kaptajn Johnny Vest.

Musikkorpset ledes af Peter Holling, som har været korpsets dirigent i 25 år. Peter har ved sit virke og med sin baggrund løftet musikkorpset betydeligt, blandt andet ved hans eminente sans for underholdning og show. Peter har en alsidig baggrund bl.a. som tidligere solotrompetist i Odense Symfoniorkester samt kapelmester for Johnny Reimer.
Musikkorpset består i dag af mere end 60 aktive medlemmer, og er - som tidligere fortalt - forsvarets største musikkorps.
Alle er frivillige hjemmeværnsmedlemmer, og de bruger hver mandag aften til sammen at øve sig.
Ledelsen af musikkorpset er bevidst om forpligtelsen til at udøve militær musik og videreføre militære musiktraditioner, men sandelig også til at musikkorpset skal være i konstant udvikling og følge med tiden og tidsånden.
Dog må der aldrig slækkes på kvaliteten i musikarbejdet.
En fast bestanddel i vor koncertvirksomhed er vort eget "huskor": Kor a la Carte under ledelse af korleder Therese Andreasen.

I det fynske er musikkorpset den musikalske krumtap ved mange traditionsarrangementer bl.a. 4.maj Mindehøjtideligheden, Det Fynske Borgerlige Skyttelaug samt Valdemarsfesten.

Etableringen af Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland gav os mulighed for at udvide vort spilleområde til også at omfatte Syd- og Sønderjylland, hvor vi siden har spillet koncerter i Søgaard, Nordborg, Tønder, Esbjerg, Kolding, Møgeltønder, Gram og Vejle. 
Vi er meget glade for at spille i det sønderjyske, og vi føler efterhånden at have fået etableret et godt lokalt samarbejde, således vi stille og roligt er i gang med at skabe musiktraditioner for tilbagevendende koncerter. 
Den ældste tradition i det sønderjyske er Herregårdskoncerten, som i 2015 er den trettende koncert i en ubrudt rækkefølge. Herregårdskoncerten spilles i Søgårdlejren, hvor plænen ved hovedbygningen ned til søen i mange år var koncertstedet, men flere års våde somre gjorde græsplænen til et vådområde, hvorfor det var nødvendigt at flytte til græsplænen ved gymnastiksalen, som ligger en del højere i forhold til søen.
Området er i 2013 valgt som det fremtidige koncertsted.
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224