Topbanner

Politihjemmeværnskompagni Assens

Velkommen til Politihjemmeværns kompagni Assens
 
Vi er et ny startet kompagni, som blev oprettet 1 nov. 2015

 
Vi er et politi kompagni, som samtidig har en bevogtnings deling.
 
Kompagniets varemærke er sammenhold og kammeratskab, som opnås igennem deltagelse i de mange aktiviteter, man deltager i som medlem af Hjemmeværnet. Disse er blandt andet store øvelser, hvor man bliver udfordret i både dagslys og mørke, samt udfordret som enkeltperson og som en del af en gruppe.
 
Øvelserne kan foregå både som aftenøvelser og længerevarende øvelser over hele weekender. De foregår normalt i lokalområdet eller på nogle af forsvarets øvelsesområder.
 
Alle tilbydes muligheder for en personlig udvikling, både som frivillig soldat i et politi kompagni samt mulighed for en befalingsmandsuddannelse, der er en meget anerkendt uddannelse på frivilligt lederniveau og med mange kvalifikationer, som også kan bruges uden for Hjemmeværnet.
 
Alle skal uddannes på våben og deltage i skydninger både som enkeltpersoner, men også i større sammenhæng. Disse skydninger foregår for det meste på skydebanen i Aborg ved Assens eller på mindre skydeanlæg på Fyn eller i skyde- og øvelsesområder rundt i landet, hvor der gennemføres store skydninger, hvor man kombinerer alt det, man har lært.
 
Udover, at man bliver uddannet på de færdigheder, man skal have som soldat, er der også mulighed for at uddanne sig inden for forskellige specialer. Det kan være specialer, man skal bruge til at indgå i en gruppe i felten, eller det kan være forskellige specialer inden for signal- og forsyningstjeneste.
 
Politi opgaver.
Vores primære opgaver er i Assens og Fåborg Midtfyn kommune hvor vi hjælper Fyns politi, men vi samarbejder ofte med andre politikompagnier på Fyn, som også er under Fyns politi.
Opgaverne kan være.
·        Trafik regulering
·        Afspærring
·        Evakuering
·        Transport
·        Observation
·        Samt mange flere
Politihjemmeværnet er med sin indsats med til at frigøre nogle af politiets ressourcer, så de kan indsættes på andre opgaver.
Når vi hjælper politiet, stille de normalt biler og radioer mv. til rådighed.
Uddannelse i samarbejde med politiet
Efter grunduddannelsen gennemføres politifunktionskurset, det giver os færdighederne til at hjælpe politiet samt et godt kendskab til deres udstyr mv.
 
Bevogtnings opgaver
Opgaverne kan være
·        Bevogtning
·        Rensning
·        Overvågning
·        Samt mange flere
 
Vi er et ungt Kompagniet, der giver dig mulighed for personlig udvikling, og hvor sammenhold og kammeratskab er noget vi går meget op i.
 
Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.
 
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224