Topbanner

Politihjemmeværnskompagni City

HJV_Urban370x202.jpg
Politihjemmeværnet er særligt uddannet til at støtte politiet.

De mest almindelige opgaver, Politihjemmeværnet varetager for Politiet, er færdselsregulering, afspærring og adgangskontrol, men vi hjælper også til ved eftersøgninger og med observationsopgaver. 

Det er altid Politiet, der indsætter Politihjemmeværnet, og Politiet bruger støtten så meget, at vi i dag er en af de mest aktive dele af Hjemmeværnet.

Der findes 40 frivillige politihjemmeværnskompagnier 
fordelt i hele Danmark.

Politihjemmeværnskompagni City støtter Københavns politi i mange forskellige opgaver året rundt. For blot at nævne nogle, kan nævnes:

  • Skybrud
  • Storm
  • Afspærring af gerningssted
  • Trafikregulering og afspærring ved KMD 4-18-4 og Ironman Copenhagen
_____________________________________________________________________________


VELKOMMEN TIL


Politihjemmeværnskompagni City dækker primært Københavns Politikreds men kan støtte andre dele af Sjælland.
Kompagniet holder til på Østerbro, på Svanemøllens Kaserne, i bygning 43, 2.sal

Kompagniet består af 3 delinger:

HJV_12.jpg

Kommandodelingen

Kommandodelingen består af kompagniets ledelse som styrer og støtter kompagniet.

1. Politihjemmeværnsdeling
1. Deling er den mest aktive deling i kompagniet.

Primær opgave: Støtte til Politiet

Sekundær opgave: Overvågning, sikring og bevogtning.

2. Politihjemmeværnsdeling

2. Deling er den mindre aktive deling.

Delingens opgaver er de samme som 1. deling

Primær opgave: Støtte til Politiet.

Sekundær opgave: Overvågning, sikring og bevogtning.

Alle medlemmer af Hjemmeværnet skal have gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse inden for 3 år. I politihjemmeværnet skal medlemmer ligeledes gennemføre en politifunktionsuddannelse som bl.a. indeholder færdselsregulering, konflikhåndtering, Varsling og evakuering.

Politihjemmeværnet er en gren af Hærhjemmeværnet som også støtter Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver

 

Kompagniet afholder øvelser, 1-2 gange om året, hvor vi tester og udvikler vores grønne militære færdigheder

Desuden har kompagniet flere sociale arrangementer som sommerfest og juleafslutning m.m.

 
Bliv frivillig
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.

​​​​

 

​ ​​​​​​​​​​

 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Åbent hus

 

 

Mandage kl. 1900-2100

Svanemøllens Kaserne

Bygning 43, Opgang A, 2. Sal

2100 København Ø

 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224