Topbanner

Nyhed

​Den første båd nærmer sig overgangen ved Brede. Foto: Thomas Nielsen

Mølleåsejladsen 2017

Politihjemmeværnskompagni Gentofte-Lyngby støttede Det Danske Spejderkorps i forbindelse med afholdelsen af årets Mølleåsejlads

26-08-2017
​Når august måned går på hæld, er det tid til at afholde årets Mølleåsejlads - i år foregik dette lørdag den 26. august, hvor godt 60 både deltog.

Sejladsen foregår på strækningen fra Lyngby Mølle til Raadvad - en strækning på ca. 7 km. Inden man når dertil, er der dog et par ting, der skal på plads først: Deltagerne indleder dagen med - enten enkeltvis eller i makkerpar - at bygge de fartøjer, som de skal benytte til at tilbagelægge turen. Udfordringen består så i at bygge så solidt, at fartøjet kan holde sig flydende under hele sejladsen. Herudover skal man også tænke på fartøjets vægt, da der som bekendt er flere steder på Mølleåens forløb, hvor man ikke kan sejle, men i stedet er nødt til at bære sit fartøj et stykke over land. Ved fem af disse overgangssteder skal man desuden krydse en trafikeret vej.

Ti soldater fra Politihjemmeværnskompagni Gentofte-Lyngby sørgede for trafikregulering på overgangsstederne, så deltagerne kunne passere på sikker vis og dermed fokusere på deres egentlige opgave - at gennemføre sejladsen på den kortest mulige tid.

Tekst: Jan E. Balling

Fakta

Mølleåsejladsen har eksisteret siden 1962. Den afholdes af Det Danske Spejderkorps den 4. lørdag i august hvert år.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224