Topbanner

Om politihjemmeværnet

Om Politihjemmeværnet - POHVK Næstved


 
Politihjemmeværnet er en del af det almindelige hærhjemmeværn og deltager i Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.

Politihjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Politihjemmeværnskompagni Næstved
Vi samarbejder med Sydsjællands og Lolland-Falster politi i forbindelse med varslede opgaver samt straksindsættelser.
 
Af varslede opgaver kan blandt andet nævnes: Grøn Koncert, Kongelig besøg, Cykelløb, motionsløb og meget mere. Her hjælper vi politiet med færdselsregulering og afspærring samt andre af politiet stillede opgaver.
 
Af straksindsættelser kan blandt andet nævnes: Afspærrings af gerningssted, Stormen Bodil, Eftersøgning, Afspærring og meget mere. Det er her vi virkelig føler vi gør en forskel.
 
Vi er et kompagni der bredt afspejler sammensætningen i samfundet, hvad angår aldre og erhvervs sammensætning.
 
Vi deltager gerne i hærkompagniets aktiviterer, da vi jo selvfølgelig stadigvæk er en del af den militære del af hjemmeværnet, og derfor også skal vedligeholde den del.
 
Vi har altid plads til flere medlemmer der ønsker at gøre en forskel.
 
Politikompagniet afholder møder på hjemmeværnsgården og politigården i Næstved.

 
HJV_Urban370x202.jpg

Politikompagni Næstved
Hjemmeværnsgården Næstved
Skyttemarksvej 200 Byg. 40
4700 Næstved
 
Politigården Næstved
Parkvej 50
4700 Næstved
 
POHVKs motto
Det vi siger er også det vi gør....
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
Kort om Hærhjemmeværnet
Hærhjemmeværnet er opdelt i Landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • Infanteri
 
fb.jpg
 
 

 Billedgalleri

 
 

 POHVK Næstved

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 OE Google Maps

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224