Topbanner

Nyhed

​Træning i eksercits og fanekommando i Roskilde by, april 2016

Fratrædelse og organisationsændring i POHVK ROS

PL Martin Kim Holst-Elvekjær fratræder funktionen som kompagniets næstkommanderende med virkning fra 31. juli 2017.

26-07-2017

Af: KN/KC Johnny Nielsen

Martin har efter eget ønske valgt at fratræde hans funktion som NK. Det er en beslutning som jeg og mange andre i kompagniet naturligvis beklager, men også respektere.

Fra min og kompagniets side, skal der lyde en stor tak til Martin for hans dedikerede indsats for kompagniet gennem årene.

Men Martin forlader os heldigvis ikke. Han har valgt at forsætte som aktiv menig i kompagniet, og han overflyttes derfor til Kommandodelingen med virkning fra 1. august 2017, hvor han tiltræder funktionen som KØRER/SIG MD i KDOGRP. Jeg er sikker på at Kommandodelingen - og dermed også resten af kompagniet - vil få stor glæde og gavn af hans viden og erfaring.

Som følger af Martins fratrædelse, har det naturligvis været nødvendigt at udpege en ny næstkommanderende for kompagniet. Martins afløser på posten vil blive præsenteret onsdag den 2. august 2017, på kompagniets første samling efter sommerferien.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224